APG začala fungovat

Dne 8. 1. 2018 se na Novotného lávce konala valná hromada České komory zeměměřičů, kde byla odhlasována transformace v Asociaci podnikatelů v geomatice. Tato transformace je vyvrcholením dlouholetých snah o pozvednutí oboru geodézie a naplnění očekávání toho, že se povede zastavit společenský sestup tohoto oboru, což zpětně přispěje ke kvalitě a výnosnosti našeho podnikání.