sucho-v-krajine

Nejen my si uvědomujeme, že sucho je problém

V Asociaci podnikatelů v geomatice si uvědomujeme, že sucho v krajině je velký problém, který se týká nás všech. Společnost aktuálně žije jen nákazou koronavirem Covid-19, ale to neznamená, že se nebudeme snažit vyřešit i ty ostatní věci, které nás trápí.

Výstižný komentář Martina Fendrycha s názvem „Sucho už v dubnu. Vodu v krajině neumíme zadržet“ si můžete přečíst na webu Hospodářských novin.

O pozemkových úpravách jsme na podzim 2019 uspořádali velký seminář v Poslanecké sněmovně. Sucho bylo jedním z témat, které se zde také řešilo.

Memorandum o spolupráci s ČKA

V uplynulém období se uskutečnila celá řada jednání vedení APG a zástupců České komory architektů.

Obě strany se dohodly na podepsání Memoranda o spolupráci, jehož cílem je především hledat společná témata, východiska, cíle a stanoviska a tato prosazovat v legislativě, a to především v oblasti investiční výstavby. Jedním z cílů bude také podpora technického vzdělávání v ČR.

Obě strany se zavazují spolupracovat v oblastech územního plánování, tvorby krajiny, BIM a digitalizaci stavebního řízení.

Asociace podnikatelů v geomatice

Noví členové APG

Novými členy Asociace podnikatelů v geomatice se staly společnost Hanousek s.r.o., zastoupená jednatelem Ing. Davidem Dohnalem, a společnost AGROPLAN, spol. s r.o., zastoupená jednatelem panem Petrem Kubů.

Počet členů Asociace podnikatelů v geomatice stále roste.

Členství v APG má celou řadu výhod:
+ práce v pracovních skupinách
+ příležitost aktivně ovlivňovat dění
+ právní služby pro vaše podnikání
+ diskuse s kolegy v oboru
+ přístup k informacím
+ kooperace a společná realizace projektů

Členem APG se můžete stát také, moc rádi Vás přivítáme. V případě zájmu se prosím ozvěte výkonnému řediteli Ing. Jaroslavu Cibulkovi.

predseda-apg-martin-hrdlicka-a-ministryne-financi-alena-schillerova

Předseda APG jednal s ministryní financí

Ministryně financí Alena Schillerová zavítala na Českolipsko, kde navštívila několik lokalit.

Hlavní setkání se starostkou České Lípy Ing. Jitkou Volfovou se konalo v sídle Okresní hospodářské komory Česká Lípa ve Ville Hrdlička. Zde také proběhla diskuze představitelů samospráv a podnikatelské veřejnosti.

V rámci diskuze předseda APG Martin Hrdlička vyzdvihl možnosti katastru nemovitostí jako zdroje informací nejen pro veřejnou správu, ale rovněž pro výběr daní. Z historických důvodů však katastrální operát vykazuje určité nedostatky a jejich náprava si při současném naplánování vyžádá desítky let. Práce, a tím přínosy pro společnost, by šlo ovšem urychlit, pokud se do této oblasti bude investovat.

Předseda přislíbil zaslat paní ministryni základní informace a na ministerstvu by měla následovat schůzka v této záležitosti.

apg-podporuje-sve-cleny

APG požádala o výjimku pro svého člena

APG podpořila svého člena, společnost PRIMIS, a požádala v souvislosti se současnou situací spojenou s COVID-19 o výjimku pro piloty a operátory, kteří se podílejí na snímkovacích letech v zahraničí.

Na základě společného tlaku Ministerstvo vnitra zařadilo mezi výjimky rovněž snímkovací lety.


Členem APG se můžete stát také, moc rádi Vás přivítáme. V případě zájmu se prosím ozvěte výkonnému řediteli Ing. Jaroslavu Cibulkovi.

Členství v APG má celou řadu výhod:

+ práce v pracovních skupinách
+ příležitost aktivně ovlivňovat dění
+ právní služby pro vaše podnikání
+ diskuse s kolegy v oboru
+ přístup k informacím
+ kooperace a společná realizace projektů