Svaz podnikatelů ve stavebnictví na Žofíně

APG obdržela pozvání od technického ředitele SPS Ing. Pavla Ševčíka na setkání s vedením svazu.

Na akci se projednávaly aktuální problémy českého stavebnictví a plány nového vedení svazu do budoucna. Za APG se setkání zúčastnil Ing. Jaroslav Kocián, vedoucí pracovní skupiny Inženýrská geodézie.

Ověřování podpisů na smlouvách

Začátkem října 2019 výkonný ředitel Ing. Jaroslav Cibulka s Ing. Jiřím Habrovcem jednali o možnosti ověřovat podpisy na smlouvách prostřednictvím ÚOZI (Úředně oprávněný zeměměřický inženýr).

Tomuto tématu, které by výrazně usnadnilo práci geodetů v terénu, se věnujeme již delší dobu a hledáme možnost, jakým způsobem toto opatření prosadit.

Schůzka pracovní skupiny KN

V uplynulém období se uskutečnilo setkání pracovní skupiny Katastr nemovitostí. Členové skupiny definovali především témata, která by se měla projednávat na prosincovém setkání zástupců APG s vedením ČÚZK.

Vypořádací porada k novele zákona o pozemkových úpravách

APG prostřednictvím Hospodářské komory ČR předložila obsáhlý soubor připomínek k zákonu o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

Vypořádací porady, která byla uspořádána v prostorách Ministerstva zemědělství dne 18. 10. 2019, se zúčastnil Ing. Tomáš Buchmaier a Ing. Vladimíra Vondráčková.

09-psp-cr-seminar-pozemkove-upravy

Budoucnost naší krajiny – seminář v Poslanecké sněmovně

Pozvánka a program semináře zde

APG dne 30. října 2019 pořádá v Poslanecké sněmovně seminář nazvaný Budoucnost naší krajiny: Co ještě nevíte o pozemkových úpravách?. APG se podařilo získat nad touto akcí záštitu zemědělského výboru PS PČR.

Na semináři vystoupí se svou přednáškou prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. z brněnské VUT, RNDr. Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy a další odborníci z oboru z řad SPÚ, soukromých zemědělců a starostové obcí.

Účast na semináři

V případě svého zájmu potvrďte svoji účast e-mailem na adresu lenka.vaskova@apgeo.cz. Pro vstup do Poslanecké sněmovny budete potřebovat platný občanský průkaz nebo pas.

Program semináře

15:00 Slavnostní zahájení – Ing. Jaroslav Faltýnek, předseda zemědělského výboru PSP ČR

15:10 – 16:00 Prezentace odborníků

  • RNDr. Petr Kubala (generální ředitel, Povodí Vltavy): Ochrana vod a pozemkové úpravy
  • prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. (Fakulta stavební, VUT Brno): Fakta o retenční schopnosti půdy
  • Ing. Olga Dočkalová (starostka obce Sudice): Obce a sucho
  • Ing. Otakar Šašek (předseda ZD Klapý): Staráme se o krajinu

16:00 – 16:10 Přestávka

16:10 – 17:00 Prezentace odborníků

  • Jiří Řezníček (starosta obce Tučín): Pozemkové úpravy v praxi
  • Daniel Pitek (lesník a sedlák): Možnosti adaptace českého zemědělství na klimatickou změnu
  • Mgr. Jaroslava Doubravová (ředitelka odboru, SPÚ): Pozemkové úpravy – současný stav a výhled
  • Ing. Martin Hrdlička (předseda představenstva APG, starosta obce Tetín): Správa obce a pozemková úprava

17:00 – 18:00 Panelová diskuze odborníků

18:00 Ukončení semináře

Odbornými garanty semináře jsou Asociace podnikatelů v geomatice, Svaz měst a obcí ČR, Státní pozemkový úřad, Asociace pozemkových úprav, Českomoravská komora pro pozemkové úpravy.

 

 

Asociace podnikatelů v geomatice

Konference o managementu

Dne 7. listopadu 2019 se v brněnském hotelu Marriott uskuteční konference o managementu. Organizátoři v pozvánce říkají, že vám poradí, jak správně vést lidi, celý podnik či váš byznys. Pro konferenci zvolili výrok „Ryba smrdí od hlavy“, jelikož úspěch firmy závisí právě na jejím správném řízení – hlavě.

Na celodenní konferenci vystoupí několik řečníků, kteří předají své rady a tipy a praktické ukázky si účastníci zažijí během workshopů včetně možnosti vyzkoušet si služby profesionálního kouče. https://konference.universityam.com/

09-technologicke-forum-2019

Předseda APG přednášel na Technologickém fóru

V rámci 25. ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH se letos potřetí konalo Technologické fórum – jednodenní diskuzní setkání k aktuálním tématům ze stavebnictví. Letos byla konference věnována digitalizaci stavebnictví a stavebního práva.

Na konferenci rovněž vystoupil předseda APG Martin Hrdlička s referátem Garantovaná data – základ digitalizace, ve kterém představil činnost APG a důležitost geomatiky pro stavebnictví.

Seminář APG pro Svaz podnikatelů ve stavebnictví

APG uspořádala pro Svaz podnikatelů ve stavebnictví odborný seminář, na kterém Ing. Petr Pracný ze společnosti GEFOS a Ing. Zbyněk Kugler ze společnosti GRID představili možnosti současné geomatiky. Oba referáty se setkaly s velmi pozitivní odezvou všech přítomných včetně technického ředitele SPS Ing. Pavla Ševčíka.

První přednáška Petra Pracného byla zaměřena na možnosti řízení stavebních strojů s pomocí techniky značky Leica Geosystems. Bylo ukázáno, že při nasazení GNSS přijímačů a totálních stanic lze na stavbě dlouhodobě docilovat vysokých úspor v porovnání s „ručním“ řízením. Zmíněny byly všechny výhody, které 3D model a automatizace navádění stavebního stroje může stavebním firmám přinést.

V druhé přednášce Zbyněk Kugler vysvětlil vícenásobné příležitosti, které vznikají po sběru velkých objemů dat z mobilního laserového skenování. Při očekávané přesnosti 20 mm v poloze i výšce je sice čas na zpracování dat přibližně dvakrát vyšší oproti práci s daty z „běžných“ geodetických metod, na druhé straně je obrovskou výhodou nižší časový nárok na práci v terénu – mobilní mapování je časově 20x méně náročnější, navíc míra detailu a popis kompletního viditelného měřeného okolí na jeden výjezd se žádnou jinou metodou nedá datově nashromáždit.