Změna termínu BIM DAY 2020

Z důvodu aktuální situace související s covid-19 se pořadatelé rozhodli přesunout výroční konferenci BIM DAY 2020 na nový termín, a to na 28. – 29. dubna 2021. Více info: https://www.bimday.cz/.

Plakety pro čestné členy

V posledních dnech jsme se setkali s našimi čestnými členy – Ing. Miroslavem Hrdličkou a Ing. Janem Fafejtou.

U této příležitosti jim Ing. Jaroslav Cibulka, výkonný ředitel předal plaketu za celoživotní přínos v oboru zeměměřictví.

pozemkové úpravy

Činnost SPÚ po ukončení nouzového režimu

Ing. Martin Vrba, ústřední ředitel SPÚ, informoval, že v pondělí 20. 4. 2020 je ukončen nouzový režim na SPÚ. V této souvislosti jsou platná následující opatření:
  • Vedení SPÚ odvolalo pozastavení činností související s nutností osobních aktivit účastníků řízení. Projednávání s vlastníky je povoleno, ovšem za dodržení předepsaných hygienických podmínek (viz příloha). Upozorňuji, že povolení těchto činností neznamená pro pobočky povinnost je všechna provádět. Zejména hromadné projednávání je třeba správně vyhodnotit, zda je provést a jakým způsobem (korespondenčně nebo osobním jednáním). Zároveň je vždy potřeba jednat v součinnosti s příslušnou obcí, zda je i tam možnost zajistit potřebné prostory, čas, hygienické podmínky, apod. Vyhodnocení provede vždy příslušná pobočka se zřetelem na nutná ochranná opatření.
  • Nadále jsou pozastavena všechna úvodní a závěrečná jednání.
  • Povolené jsou služební cesty pracovníků SPÚ.
  • Ve věci smluv o dílo (SoD) na pozemkové úpravy bude možné uzavřít dodatky ke SoD na posunutí termínů plnění, a to tak, že vždy bude třeba posoudit, s ohledem na rozpracovanost, zda postačí prodloužení termínu právě rozpracované části díla nebo zda bude třeba posunout termín plnění i v následujících etapách.
  • Je povoleno doručování poštovních zásilek, datových zpráv i zveřejňování na úředních deskách.
O případných dalších změnách v souvislosti s uvolňováním opatření budete informováni.  

Zrušení valné hromady APG & konference GEOMATIKA 2020

Vážené dámy, vážení pánové,

v návaznosti na nařízení vlády, které nedovoluje pořádat akce nad 100 osob, si Vás dovolujeme informovat, že jsme nuceni zrušit konání valné hromady APG a konference GEOMATIKA 2020 v termínu 17. – 18. 3. 2020.

Mrzí nás to, nicméně zdraví je v tuto chvíli přednější a nechceme nikoho vystavovat zbytečnému riziku. O novém termínu akce Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení.

Asociace podnikatelů v geomatice