Zprávy z dění v asociaci

PF 2021

Vážení členové,

přestože byl rok 2020 poznamenaný koronavirovou krizí, věnovali jsme se řadě témat, z nichž většina zůstává i nadále aktuální. Z těch nejdůležitějších bych rád zmínil alespoň některé: předložili jsme připomínky k novému stavebnímu zákonu a stále usilujeme o jejich prosazení pozměňovacím návrhem, podařilo se nám prosadit připomínky do zákona o pozemkových úpravách a zákona o zeměměřictví, spolupracovali jsme na přípravě zákona o BIM. Stali jsme se připomínkovým místem k věcnému záměru zákona o NIPI. Svou účastí v různých pracovních skupinách jsme pokračovali na přípravě projektu DTM ČR a také se podíleli na rozvíjejícím se procesu digitalizace stavebního řízení.

Prohlubujeme partnerství s ČKA, se kterou máme společná témata v oblasti digitalizace, územního plánování a DTM. Po volbách do předsednictva ČKAIT se nám podařilo navázat spolupráci také s touto komorou. Usilujeme o podporu těchto významných partnerů naší snaze o prosazení zákonné komory zeměměřičů.

Těší mě, že se jako geomatici dostáváme do širokého povědomí a jsem přesvědčen, že se dokážeme prosadit mezi ostatními respektovanými obory. Děkuji vedoucím pracovních skupin a jejich aktivním členům za podporu, spolupráci a úsilí, které péči o geomatiku věnují.

Dovolte mi nyní popřát vám klidné vánoční svátky a v novém roce hodně zdraví, pohody a osobních i pracovních úspěchů.

Ing. Jaroslav Cibulka

APG se účastnila ISSS Digital 2020

S ohledem na situaci spojenou s covid-19 museli letos pořadatelé přesunout konferenci ISSS do online podoby.

Začátkem prosince se uskutečnilo setkání věnované tématu Digitalizace stavebního řízení a územního plánování. Této moderované diskuze se zúčastnili Martin Kupka (místopředseda výboru pro veřejnou správu a místní rozvoj, PS PČR), Stanislav Bogdanov (ředitel odboru národních a EU informačních systémů, MMR ČR), Zdeněk Zajíček (prezident ICT Unie) a Martin Hrdlička (předseda představenstva APG). 

Celý záznam můžete zhlédnout na YouTube.

Zároveň se můžete podívat na videoprezentaci APG na téma DTM – nový impuls digitalizace v podání Martina Hrdličky (předseda představenstva) a Jiřího Bradáče (člen představenstva a vedoucí PS GIS). 

Prezident republiky podepsat novelu zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Prezident republiky v pátek 20. listopadu 2020 podepsal novelu zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Na ustanoveních této novely se řadou svých připomínek podíleli také členové pracovní skupiny PÚ APG. Díky našemu členství v HK ČR se tyto připomínky podařilo prosadit.
 
 
 
„Cílem novely zákona bylo přispět k efektivnímu řešení následků klimatických změn a k obnově ekologické stability krajiny prostřednictvím pozemkových úprav,“ uvedl Ing. Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu České republiky.
 
 
 
Více se dočtete zde.
 
 

APG jednala s vedením Státního pozemkového úřadu

Ing. Jaroslav Cibulka, výkonný ředitel APG a Ing. Lubor Pekarský, vedoucí PS PÚ spolu se zástupci APÚ a ČMKPÚ dnes jednali s vedením Státního pozemkového úřadu o závadách ve smluvní dokumentaci k pozemkovým úpravám.
Těší nás, že jsme dostali možnost předložit své připomínky, o nichž se bude dále jednat.

Změna termínu BIM DAY 2020

Z důvodu aktuální situace související s covid-19 se pořadatelé rozhodli přesunout výroční konferenci BIM DAY 2020 na nový termín, a to na 28. – 29. dubna 2021. Více info: https://www.bimday.cz/.

Jednání PS pro vzdělávání

Pracovní skupina pro vzdělávání se během léta věnovala několika projektům. Pod vedením Ing. Brauna (ČVUT) pracuje na vytvoření strategie výuky geomatiky. Dále pracuje na vytvoření dokumentu „Quo Vadis geomatik“ – memorandum ke společnému postupu vysokých škol a pro nalezení společného směru. PS připravila také první verzi „profesní knížky“, která je nyní v testovací fázi.

Skupina začíná sbírat materiály k celospolečenské debatě nad cenami zeměměřických prací a měl by vzniknout dokument, který vydá určitá doporučení a vysvětlující text. Hledá se metoda, jak oslovit s tímto tématem nejširší okruh odborné veřejnosti.

APG má oporu i ve vedení Hospodářské komory

Všichni APG podporování kandidáti se dostali do vedení Hospodářské komory ČR, a to i hlasem naší asociace.

Jedná se především o Vladimíra Dlouhého, Zdeňka Zajíčka a Michala Štefla. Podpora těchto kandidátů byla motivována jejich aktivní podporou projektů, na kterých se APG podílí. Jedná se především o DTM, DSŘ a BIM.

Těšíme se s nimi na další spolupráci i v těchto funkcích.

Spolupráce a vzájemná podpora s CAGI

Výkonný ředitel Ing. Jaroslav Cibulka se sešel s Ing. Karlem Janečkou, Ph.D., předsedou České asociace pro geoinformace.

Na setkání byly projednány společné zájmy a došlo k neformální dohodě o vzájemné podpoře a spolupráci v oblasti legislativy a vzdělávání.