Aktuality

VÚGTK členem APG

VÚGTK členem asociace

Představenstvo APG na své schůzi 14. srpna 2018 schválilo nového přidruženého člena. Stal se jím Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický.

Posláním VÚGTK, který vzniknul již v roce 1954, je aplikovaný a základní výzkum v oboru geodézie, zeměměřictví a katastru nemovitostí, vývoj a testování nových metodik, postupů a programových prostředků a odborné konzultace v oblastech jako je tvorba a vedení ISKN, geodézie a geodynamika, inženýrská geodézie, metrologie a státní standardizace v oborech zeměměřictví a katastru, fotogrammetrie a dálkový průzkum Země, tvorba a údržba mapových děl, vývoj a výroba speciálních pomůcek, zařízení a měřicích systémů pro geodézii a kartografii.

diskuzní platforma APG a ČÚZK

Společná diskuzní platforma ČÚZK a APG

Český úřad zeměměřický a katastrální se domluvil s APG na vzniku společné diskuzní platformy. Témata pro diskuzi připraví APG, konkrétně pracovní skupina pro katastr nemovitostí. Jako vhodnými se jeví diskuze o legislativě, problémy zhotovitelů geometrických plánů, odborné vzdělávání pro praxi.

Výzva členům APG: Pokud máte jakýkoliv námět, co by se v rámci této diskuzní platformy mělo řešit, napište nám na info@apgeo.cz

Platforma na pomoc venkovu

Asociace podnikatelů v geomatice vyjádřila jednoznačnou podporu pro vznikající společnou platformu na pomoc venkovu, kterou v polovině srpna 2018 společně oznámily Ministerstvo zemědělství a Svaz měst a obcí ČR. APG je připravena konkrétně spolupracovat, zejména při konzultacích pro efektivní pozemkové úpravy, které jsou ve společném vyjádření uvedeny jako osvědčený nástroj.

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ČR

Ministr zemědělství Miroslav Toman a předseda Svazu měst a obcí České republiky František Lukl se dnes shodli na založení platformy na pomoc venkovu. Projednali spolupráci a možnost pomoci z resortu zemědělství. Jde především o zajištění služeb, obchodu, zaměstnanosti, celkového rozvoje obcí, obslužnosti a společenského i kulturního zázemí, které budou směřovat k udržení obyvatel na venkově. Důležitá je i péče o krajinu s řešením aktuálních výzev, jako je sucho či efektivní pozemkové úpravy.

Současný venkov potřebuje motivaci i konkrétní podporu tak, aby lidé měli zájem zde nadále žít, aby zde nacházeli práci, ale i možnost zábavy a trávení volného času. I v dalším programovém období Společné zemědělské politiky bude možnost přispět na rozvoj těchto aktivit z resortu v předpokládané částce 3 až 3,5 miliard korun a je naším zájmem, aby lidem žijícím na venkově tyto peníze přinesly konkrétní pomoc. Při jednání jsem se přesvědčil, že nám jde o společný záměr. Tím je živý venkov a živá krajina,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Ve shodě tedy vznikl záměr ustanovit takovou platformu, která určí aktuální priority a zároveň systémové nástroje. Ty pomohou venkovu k opětovnému získání důstojného místa pro život obyvatel. Platforma vznikne společně s dalšími partnery, například s Ministerstvem pro místní rozvoj a univerzitami.

Svaz měst a obcí bere nabídku Ministerstva jako výzvu a je připraven zpracovat harmonogram činností a finančních nároků tak, aby došlo k účinným změnám našeho venkova i krajiny. Za zásadní považuji aktuální téma zajištění dostupnosti prodejen a služeb, nabídky zaměstnanosti, ale i koncepční boj se suchem, například prostřednictvím pobídek k výstavbě zádržných rybníků, aby se pomohlo lidem i krajině. Lze využít také již osvědčený nástroj pozemkových úprav nastavený tak, aby v maximální možné míře vyhovoval potřebám obcí a lidí zde žijících,“ uvedl předseda Lukl.

Jednání s AOPK

Zástupci APG a Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) prodiskutovali další společný postup v problematice pozemkových úprav.

Někteří zástupci AOPK mají totiž dojem, že některé pozemkové úpravy spíše krajině škodí. Pozemkové úpravy jsou přitom jedním z mála nástrojů pro trvale udržitelnou krajinu. Naší asociaci proto záleží na tom, aby rezort ministerstva životního prostředí byl nedílnou součástí komplexních pozemkových úprav a aby MŽP a MZe rozuměly a vycházely pozemkovým úpravám vstříc.

Digitální technická mapa ČR: Memorandum o spolupráci

Předseda APG Martin Hrdlička na konferenci E-government v Mikulově podepsal za naši asociaci memorandum o spolupráci na digitální technické mapě. K memorandu se připojily všechny významné organizace.

Digitální technická mapa České republiky má sloužit k systematické a jednotné správě geografických dat o umístění sítí elektronických komunikací a dalších infrastrukturních sítí (dále jen „technická infrastruktura“) včetně poskytování informací o technické infrastruktuře orgánům veřejné moci, vlastníkům nemovitostí, investorům a veřejnosti zejména pro územně plánovací činnost a územní a stavební řízení podle stavebního zákona a zajištění činnosti jednotného informačního místa podle zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

Martin Hrdlička, předseda APG, na konferenci E-government 2018
Martin Hrdlička, předseda APG, na konferenci E-government 2018
Martin Hrdlička, předseda APG, podepisuje memorandum o spolupráci na Digitální technické mapě ČR
Martin Hrdlička, předseda APG, podepisuje memorandum o spolupráci na Digitální technické mapě ČR

25. výročí Hospodářské komory České republiky

Dne 19. 3. 2018 se v prostorách Uměleckoprůmyslového musea v Praze konala oslava novodobé historie HK ČR, kam se vydali zástupci APG Ing. Jaroslav Cibulka, výkonný ředitel APG a Ing. Martin Nedoma, člen skupiny pro vnější vztahy. Dopolední část byla formální, byly na ní představeny vize HK ČR pro další roky, promluvili zde ústavní činitelé a významné osobnosti HK ČR. Odpoledne bylo koncipováno jako neformální setkání přátel a příznivců HK ČR, v jehož rámci byla pokřtěna kniha o historii HK ČR a bylo představeno nové logo HK.

https://www.komora.cz/tiskova_zprava/dlouhy-nezpochybnujte-polistopadovy-vyvoj-statu-take-vytkl-ze-penez-danovych-poplatniku-buduje-paralelni-kontaktni-sit-podnikatele/

XIV. Mezinárodní energetické fórum

Předseda představenstva Ing. Martin Hrdlička se zúčastníl XIV. Mezinárodního energetického fóra, kde ve své prezentaci jako jeden z řečníků představil Asociaci podnikatelů v geomatice, její cíle a vize. Mezinárodní energetické fórum patří mezi jedno nejvýznamnějších setkání regulátorů a zástupců podnikatelské sféry ve střední a východní Evropě, které pravidelně navštěvuje více než 150 účastníků. Akce se konala v HOTEL GRAND MAJESTIC PLAZA dne 15.3.2018.

http://www.merf.cz/cs/

12. Mezinárodní konference o katastru nemovitostí a 53. Geodetické informační dny

Zástupci Asociace podnikatelů v geomatice se zúčastnili Mezinárodní konference katastru nemovitostí, která se konala ve dnech 28. 2. 2018 – 1. 3. 2018. Jako hlavní řečník zde vystoupil Ing. Jiří Habrovec, který ve své prezentaci přiblížil proces transformace APG, představil vize, cíle, statutární orgány APG a pracovní skupiny, jejichž prostřednictvím budou členové specializovaných skupin naplňovat představy fungování APG.  Konference, která se konala v Brně v hotelu Avanti, se zúčastnil také Ing. Jaroslav Cibulka, který byl představen v roli výkonného ředitele. Dále byl přítomen zástupce statutárního orgánu Ing. Martin Hrdlička, předseda představenstva a předseda dozorčí rady Ing. Martin Malec.

http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A108/

Tisková zpráva APG

Dne 13. 2 byla vydána oficiální tisková zpráva APG, která informuje o tom,  že se dne 12. února 2018 uskutečnila valná hromada Asociace podnikatelů v geomatice, která vznikla transformací z České komory zeměměřičů. Byly projednány upřesněné cíle asociace ve vazbě na jednotlivé pracovní skupiny a uskutečnila se volba nových orgánů APG. Asociace bude nadále pracovat v následujícím složení:

 

Představenstvo APG

Ing. Martin Hrdlička – předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kocián – člen představenstva

Ing. Jiří Bradáč – člen představenstva

Ing. Jiří Habrovec – člen představenstva

Ing. Jan Plavec – člen představenstva

 

Dozorčí rada APG

Ing. Martin Malec – předseda dozorčí rady

Ing. Lubor Pekarský – člen dozorčí rady

Ing. Jan Fafejta – člen dozorčí rady

 

Výkonný ředitel APG

Ing. Jaroslav Cibulka

 

Koncepce počítá se zapojením všech členů v pracovních skupinách, kterými jsou: Vnější vztahy, Geografické informační systémy, Pozemkové úpravy, Inženýrská geodézie a Katastr nemovitostí.

Přestože se členy stala většina významných subjektů podnikajících v oblasti geomatiky, nové vedení Asociace věří, že se jim společnou silou povede zapojit do práce i další firmy.