Zprávy z dění v asociaci

Vypořádací porada k novele zákona o pozemkových úpravách

APG prostřednictvím Hospodářské komory ČR předložila obsáhlý soubor připomínek k zákonu o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

Vypořádací porady, která byla uspořádána v prostorách Ministerstva zemědělství dne 18. 10. 2019, se zúčastnil Ing. Tomáš Buchmaier a Ing. Vladimíra Vondráčková.

09-psp-cr-seminar-pozemkove-upravy

Budoucnost naší krajiny – seminář v Poslanecké sněmovně

Pozvánka a program semináře zde

APG dne 30. října 2019 pořádá v Poslanecké sněmovně seminář nazvaný Budoucnost naší krajiny: Co ještě nevíte o pozemkových úpravách?. APG se podařilo získat nad touto akcí záštitu zemědělského výboru PS PČR.

Na semináři vystoupí se svou přednáškou prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. z brněnské VUT, RNDr. Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy a další odborníci z oboru z řad SPÚ, soukromých zemědělců a starostové obcí.

Účast na semináři

V případě svého zájmu potvrďte svoji účast e-mailem na adresu lenka.vaskova@apgeo.cz. Pro vstup do Poslanecké sněmovny budete potřebovat platný občanský průkaz nebo pas.

Program semináře

15:00 Slavnostní zahájení – Ing. Jaroslav Faltýnek, předseda zemědělského výboru PSP ČR

15:10 – 16:00 Prezentace odborníků

 • RNDr. Petr Kubala (generální ředitel, Povodí Vltavy): Ochrana vod a pozemkové úpravy
 • prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. (Fakulta stavební, VUT Brno): Fakta o retenční schopnosti půdy
 • Ing. Olga Dočkalová (starostka obce Sudice): Obce a sucho
 • Ing. Otakar Šašek (předseda ZD Klapý): Staráme se o krajinu

16:00 – 16:10 Přestávka

16:10 – 17:00 Prezentace odborníků

 • Jiří Řezníček (starosta obce Tučín): Pozemkové úpravy v praxi
 • Daniel Pitek (lesník a sedlák): Možnosti adaptace českého zemědělství na klimatickou změnu
 • Mgr. Jaroslava Doubravová (ředitelka odboru, SPÚ): Pozemkové úpravy – současný stav a výhled
 • Ing. Martin Hrdlička (předseda představenstva APG, starosta obce Tetín): Správa obce a pozemková úprava

17:00 – 18:00 Panelová diskuze odborníků

18:00 Ukončení semináře

Odbornými garanty semináře jsou Asociace podnikatelů v geomatice, Svaz měst a obcí ČR, Státní pozemkový úřad, Asociace pozemkových úprav, Českomoravská komora pro pozemkové úpravy.

 

 

Asociace podnikatelů v geomatice

Konference o managementu

Dne 7. listopadu 2019 se v brněnském hotelu Marriott uskuteční konference o managementu. Organizátoři v pozvánce říkají, že vám poradí, jak správně vést lidi, celý podnik či váš byznys. Pro konferenci zvolili výrok „Ryba smrdí od hlavy“, jelikož úspěch firmy závisí právě na jejím správném řízení – hlavě.

Na celodenní konferenci vystoupí několik řečníků, kteří předají své rady a tipy a praktické ukázky si účastníci zažijí během workshopů včetně možnosti vyzkoušet si služby profesionálního kouče. https://konference.universityam.com/

09-technologicke-forum-2019

Předseda APG přednášel na Technologickém fóru

V rámci 25. ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH se letos potřetí konalo Technologické fórum – jednodenní diskuzní setkání k aktuálním tématům ze stavebnictví. Letos byla konference věnována digitalizaci stavebnictví a stavebního práva.

Na konferenci rovněž vystoupil předseda APG Martin Hrdlička s referátem Garantovaná data – základ digitalizace, ve kterém představil činnost APG a důležitost geomatiky pro stavebnictví.

Seminář APG pro Svaz podnikatelů ve stavebnictví

APG uspořádala pro Svaz podnikatelů ve stavebnictví odborný seminář, na kterém Ing. Petr Pracný ze společnosti GEFOS a Ing. Zbyněk Kugler ze společnosti GRID představili možnosti současné geomatiky. Oba referáty se setkaly s velmi pozitivní odezvou všech přítomných včetně technického ředitele SPS Ing. Pavla Ševčíka.

První přednáška Petra Pracného byla zaměřena na možnosti řízení stavebních strojů s pomocí techniky značky Leica Geosystems. Bylo ukázáno, že při nasazení GNSS přijímačů a totálních stanic lze na stavbě dlouhodobě docilovat vysokých úspor v porovnání s „ručním“ řízením. Zmíněny byly všechny výhody, které 3D model a automatizace navádění stavebního stroje může stavebním firmám přinést.

V druhé přednášce Zbyněk Kugler vysvětlil vícenásobné příležitosti, které vznikají po sběru velkých objemů dat z mobilního laserového skenování. Při očekávané přesnosti 20 mm v poloze i výšce je sice čas na zpracování dat přibližně dvakrát vyšší oproti práci s daty z „běžných“ geodetických metod, na druhé straně je obrovskou výhodou nižší časový nárok na práci v terénu – mobilní mapování je časově 20x méně náročnější, navíc míra detailu a popis kompletního viditelného měřeného okolí na jeden výjezd se žádnou jinou metodou nedá datově nashromáždit.

BIM Day 2019

Dne 8. října se v Praze uskutečnila konference BIM Day 2019, kterou každoročně pořádá Odborná rada pro BIM. APG na konferenci reprezentoval Jan Floriánek, vedoucí pracovní skupiny BIM, s přednáškou „BIM &Geomatika – na co se zapomíná“. Více informací naleznete na www.bimday.cz.

Martin Hrdlička, předseda APG

Předseda APG vystoupí na Technologickém fóru s referátem o garantovaných datech

Technologické fórum zahajuje 17. září 2019 již třicátý ročník veletrhu FOR ARCH na výstavišti v pražských Letňanech.

Na diskusním fóru vystoupí rovněž Martin Hrdlička, předseda Asociace podnikatelů v geomatice, s referátem nazvaným „Garantovaná data – základ digitalizace“.

Jednodenní neformální setkání zástupců investorů, developerů, projektantů, státní správy, samosprávy, akademické obce a vystavovatelů se uskuteční 17. září 2019 na výstavišti v Praze-Letňanech.

V přednáškové sekci si budete moci poslechnout referáty

 • Koncepce digitalizace stavebního řízení a územního plánování, Vendulka Zmeškalová, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Digitální technická mapa pro podporu digitalizace stavebnictví a veřejné správy, Leoš Svoboda, czBIM
 • Digitalizace stavebního povolení a jeho možnosti, životní cyklus dat, Petr Matyáš, czBIM
 • Digitalizace a plánování města, Michal Postránecký, Co-Founder of Synopcity.com
 • Digitální model stavby pro přípravu, realizaci a provoz, Jaroslav Synek, Metrostav, FSv ČVUT v Praze
 • Garantovaná data – základ digitalizace, Martin Hrdlička, Asociace podnikatelů v geomatice
 • Technologické trendy a inteligentní budovy zítřka již dnes, Václav Švub, ABB

Web Technologického fóra

seminář Geomatika pro stavebnictví

Geomatika pro stavebnictví. Seminář APG (nejen) pro členy Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Asociace podnikatelů v geomatice, připravila odborný seminář Geomatika pro stavebnictví. Akce je pořádána pod záštitou prezidenta SPS Ing. Jiřího Nouzy.

Seminář je věnovaný efektivnímu řízení stavebních strojů a moderním metodám hromadného sběru dat pro víceúčelové použití. S danými tématy účastníky seznámí specialisté Ing. Petr Pracný (GEFOS a.s.) a Ing. Zbyněk Kugler  (GRID, a.s.).

Akce se koná ve středu 2. října 2019 v Domě nadace ABF (Václavské nám. 833/31, Praha 1). Vzhledem k limitovanému počtu míst doporučujeme včasnou rezervaci. Svoji bezplatnou účast potvrďte na email lenka.vaskova@apgeo.cz.