Zprávy z dění v asociaci

Asociace podnikatelů v geomatice

Komora zeměměřičů ze zákona

Představenstvo APG se rozhodlo obnovit myšlenku vzniku komory autorizovaných zeměměřičů. Předseda APG Martin Hrdlička jedná s představiteli celé řady institucí a hledá podporu pro tuto myšlenku. V každém případě využijeme ochoty ČÚZK, ČKAIT, MZE, SPS, ČKA o této věci jednat. Členy asociace budeme o průběhu aktivit informovat.

Asociace podnikatelů v geomatice

Digitalizace stavebního řízení – pracovní výbor

Představenstvo APG nominovalo zástupce do pracovních skupin Pracovního výboru pro digitalizaci stavebního řízení a územního plánování (pod Ministerstvem pro místní rozvoj).

V pracovní skupině pro legislativu bude Jiří Habrovec, ve skupině pro financování Martin Hrdlička a do skupiny pro architekturu se zapojí Jiří Bradáč.

Druhá třída přesnosti – nevzdáváme se

Zeměměřiči by měli být hrdí na to, že jsou schopní dodávat pro ekonomiku přesná data. Bez nich se myšlenky jako autonomní doprava, BIM a smartcities nikdy neuskuteční. Jsme proto přesvědčeni, že by se druhá třída přesnosti měla stát standardem pro geodetické práce v intravilánech a v místech dopravní a technické infrastruktury. Přečtěte si trefný komentář, který napsal Jan Floriánek, vedoucí pracovní skupiny pro BIM.

Druhá třída přesnosti se nejspíše zatím do směrnic ohledně DTM ČR jako povinnost nedostane, bude to záviset na příslušném investorovi. Prosazování druhé třídy přesnosti vidíme spíše evolučně a jsme přesvědčeni, že by se měla stát standardem.

Fotografická soutěž Geofoto 2019 pražské SPŠZ má vítěze

APG podpořila fotografickou soutěž Geofoto 2019 pražské Střední průmyslové školy zeměměřické vstupenkou na veletrh INTERGEO. Za studenty SPŠ zeměměřické vyhrála Natálie Sojková (162x lajk) a v kategorii geodetů v praxi byl oceněn snímek Martina Fencla z geodetické firmy RSGeo-pro s.r.o. Cenu Asociace podnikatelů v geomatice předal Martinu Fenclovi ředitel školy Jan Staněk (na snímku vpravo).

Asociace podnikatelů v geomatice

Nový vedoucí pracovní skupiny pro pozemkové úpravy

Vzhledem k odchodu Martina Malce ze společnosti GEOCART CZ a jeho dalšímu působení mimo pozemkové úpravy došlo k personálním změnám ve vedení pracovní skupiny pro pozemkové úpravy. Martin Malec nadále zůstává přidruženým členem asociace a předsedou její dozorčí rady.

Jaroslav Cibulka děkuje Martinu Malcovi za velký přínos v řešení problematiky pozemkových úprav v uplynulém období, které bylo nesmírně bouřlivé. Přejeme mu mnoho dalších úspěchů v jeho dalším profesním životě.

Lubor Pekarský přijal nabídku výkonného ředitele a byl představenstvem APG schválen jako nový vedoucí pracovní skupiny pro pozemkové úpravy.

Setkání s Českou komorou architektů

Předseda APG Martin Hrdlička navštívil Jana Kasla, nového předsedu České komory architektů. Jednání probíhalo v přátelské atmosféře a i v profesní shodě.

Hlavním společným záměrem je zjednodušení a zkvalitnění procesů v investiční výstavbě. Je zde celá řada výzev, jako je digitalizace stavebního řízení, BIM, digitální technická mapa, problematika smart cities a celá řada dalších.

Bez kvalitních, přesných a garantovaných geodat se tyto vize nikdy neuskuteční. Architekti potřebují na straně geodetů skutečné, sebevědomé a kvalitní partnery, kteří jim zajistí spolehlivé podklady.

Vedle digitalizace stavebního řízení je zde také téma územního plánování, kde tato problematika úzce souvisí s pozemkovými úpravami, územně analytickými podklady a GIS.

úvodní foto Alžběta Jungrová

pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy v MF Dnes

V regionální příloze MF Dnes pro Plzeňský kraj vyšel dne 23. července 2019 článek Jitky Šrámkové s názvem „Rozdělit lány cestami, to je boj se suchem“.

V článku zazněl také hlas Lubora Pekarského z pracovní skupiny APG pro pozemkové úpravy. „Obecně se dá říci v souvislosti se současnou společenskou poptávkou po zadržování vody v krajině, že se pro to v minulosti udělalo málo a počty realizací odpovídají přiděleným financím.“

Lubor Pekarský v článku upozorňuje, že Státní pozemkový úřad v programovacím období 2014 až 2020 obdržel z EU v rámci Programu rozvoje venkova 3,2 miliardy korun dotačních prostředků na komplexní pozemkové úpravy. „Peníze bohužel již v předstihu vyčerpal, proto se nyní snaží získat další prostředky z jiných operačních programů.“

Asociace podnikatelů v geomatice

GIS Outdoor Libereckého kraje

Další ročník akce GIS OUTDOOR Ústeckého kraje 2019 se letos koná 8. a 9. října 2019 v areálu výstaviště Zahrady Čech v Litoměřicích.

Vedle již diskutovaných témat GIS, dronů, územního plánování, leteckého a mobilního snímkování se tentokrát organizátoři také chtějí věnovat aktuálnímu tématu – Digitální technické mapě ČR.

Více informací včetně kompletního programu naleznete zde.

Asociace podnikatelů v geomatice

Pozvánka na workshop „BIM a stavební výrobky“

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci připravuje na podzim workshop, jehož hlavním tématem bude zpráva o aktuálním stavu přípravy zákona o stavebních výrobcích.

Hlavní témata workshopu jsou

  • Aktuální stav přípravy zákona o stavebních výrobcích
  • Výrobky v obou částech BIM – design i proces
  • Výrobky na evropské úrovni – CPE (Construction Product Europe)
  • BIM – CPR a určené normy v digitalizované podobě
  • Datový standard stavebnictví (DSS) – účel, architektura a stav přípravy
  • Využití datového standardu stavebnictví pro výrobky (CAD, knihovny, rozpočty, ERP)
  • Klasifikační systém ve vazbě na výrobky

Workshop se uskuteční 18. září 2019 v sídle Národního archivu (Archivní 4, Praha 4).
Svoji účast potvrďte do 6. září 2019 na adrese BIM@agentura-cas.cz

Kompletní pozvánku naleznete zde.

Jubilejní INTERGEO 2019

Veletrh INTERGEO se ve svém 25. jubilejním roce představí ve Stuttgartu jako inovativní platforma společně s konferencí. Jedná se o nejdůležitější událost v oblasti geodézie a geoinformatiky.

Předchozího ročníku se zúčastnilo 645 vystavovatelů a více než 19 400 návštěvníků ze 114 zemí.

Akce se letos koná ve Stuttgartu ve dnech 17. až 19. září. Bližší informace naleznete zde.