Aktuality

Jednání s AOPK

Zástupci APG a Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) prodiskutovali další společný postup v problematice pozemkových úprav.

Někteří zástupci AOPK mají totiž dojem, že některé pozemkové úpravy spíše krajině škodí. Pozemkové úpravy jsou přitom jedním z mála nástrojů pro trvale udržitelnou krajinu. Naší asociaci proto záleží na tom, aby rezort ministerstva životního prostředí byl nedílnou součástí komplexních pozemkových úprav a aby MŽP a MZe rozuměly a vycházely pozemkovým úpravám vstříc.

Digitální technická mapa ČR: Memorandum o spolupráci

Předseda APG Martin Hrdlička na konferenci E-government v Mikulově podepsal za naši asociaci memorandum o spolupráci na digitální technické mapě. K memorandu se připojily všechny významné organizace.

Digitální technická mapa České republiky má sloužit k systematické a jednotné správě geografických dat o umístění sítí elektronických komunikací a dalších infrastrukturních sítí (dále jen „technická infrastruktura“) včetně poskytování informací o technické infrastruktuře orgánům veřejné moci, vlastníkům nemovitostí, investorům a veřejnosti zejména pro územně plánovací činnost a územní a stavební řízení podle stavebního zákona a zajištění činnosti jednotného informačního místa podle zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

Martin Hrdlička, předseda APG, na konferenci E-government 2018
Martin Hrdlička, předseda APG, na konferenci E-government 2018
Martin Hrdlička, předseda APG, podepisuje memorandum o spolupráci na Digitální technické mapě ČR
Martin Hrdlička, předseda APG, podepisuje memorandum o spolupráci na Digitální technické mapě ČR

25. výročí Hospodářské komory České republiky

Dne 19. 3. 2018 se v prostorách Uměleckoprůmyslového musea v Praze konala oslava novodobé historie HK ČR, kam se vydali zástupci APG Ing. Jaroslav Cibulka, výkonný ředitel APG a Ing. Martin Nedoma, člen skupiny pro vnější vztahy. Dopolední část byla formální, byly na ní představeny vize HK ČR pro další roky, promluvili zde ústavní činitelé a významné osobnosti HK ČR. Odpoledne bylo koncipováno jako neformální setkání přátel a příznivců HK ČR, v jehož rámci byla pokřtěna kniha o historii HK ČR a bylo představeno nové logo HK.

https://www.komora.cz/tiskova_zprava/dlouhy-nezpochybnujte-polistopadovy-vyvoj-statu-take-vytkl-ze-penez-danovych-poplatniku-buduje-paralelni-kontaktni-sit-podnikatele/

XIV. Mezinárodní energetické fórum

Předseda představenstva Ing. Martin Hrdlička se zúčastníl XIV. Mezinárodního energetického fóra, kde ve své prezentaci jako jeden z řečníků představil Asociaci podnikatelů v geomatice, její cíle a vize. Mezinárodní energetické fórum patří mezi jedno nejvýznamnějších setkání regulátorů a zástupců podnikatelské sféry ve střední a východní Evropě, které pravidelně navštěvuje více než 150 účastníků. Akce se konala v HOTEL GRAND MAJESTIC PLAZA dne 15.3.2018.

http://www.merf.cz/cs/

12. Mezinárodní konference o katastru nemovitostí a 53. Geodetické informační dny

Zástupci Asociace podnikatelů v geomatice se zúčastnili Mezinárodní konference katastru nemovitostí, která se konala ve dnech 28. 2. 2018 – 1. 3. 2018. Jako hlavní řečník zde vystoupil Ing. Jiří Habrovec, který ve své prezentaci přiblížil proces transformace APG, představil vize, cíle, statutární orgány APG a pracovní skupiny, jejichž prostřednictvím budou členové specializovaných skupin naplňovat představy fungování APG.  Konference, která se konala v Brně v hotelu Avanti, se zúčastnil také Ing. Jaroslav Cibulka, který byl představen v roli výkonného ředitele. Dále byl přítomen zástupce statutárního orgánu Ing. Martin Hrdlička, předseda představenstva a předseda dozorčí rady Ing. Martin Malec.

http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A108/

Tisková zpráva APG

Dne 13. 2 byla vydána oficiální tisková zpráva APG, která informuje o tom,  že se dne 12. února 2018 uskutečnila valná hromada Asociace podnikatelů v geomatice, která vznikla transformací z České komory zeměměřičů. Byly projednány upřesněné cíle asociace ve vazbě na jednotlivé pracovní skupiny a uskutečnila se volba nových orgánů APG. Asociace bude nadále pracovat v následujícím složení:

 

Představenstvo APG

Ing. Martin Hrdlička – předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kocián – člen představenstva

Ing. Jiří Bradáč – člen představenstva

Ing. Jiří Habrovec – člen představenstva

Ing. Jan Plavec – člen představenstva

 

Dozorčí rada APG

Ing. Martin Malec – předseda dozorčí rady

Ing. Lubor Pekarský – člen dozorčí rady

Ing. Jan Fafejta – člen dozorčí rady

 

Výkonný ředitel APG

Ing. Jaroslav Cibulka

 

Koncepce počítá se zapojením všech členů v pracovních skupinách, kterými jsou: Vnější vztahy, Geografické informační systémy, Pozemkové úpravy, Inženýrská geodézie a Katastr nemovitostí.

Přestože se členy stala většina významných subjektů podnikajících v oblasti geomatiky, nové vedení Asociace věří, že se jim společnou silou povede zapojit do práce i další firmy.

APG začala fungovat

Dne 8. 1. 2018 se na Novotného lávce konala valná hromada České komory zeměměřičů, kde byla odhlasována transformace v Asociaci podnikatelů v geomatice. Tato transformace je vyvrcholením dlouholetých snah o pozvednutí oboru geodézie a naplnění očekávání toho, že se povede zastavit společenský sestup tohoto oboru, což zpětně přispěje ke kvalitě a výnosnosti našeho podnikání.