Naše vize

Naše vize je zaměřena na vylepšení postavení podnikatelského sektoru v geomatice mezi jinými obory podnikání.

Asociace je pokračovatelem České komory zeměměřičů. Ambicí této změny je více se zaměřit na podporu podnikání v geomatice a kultivaci také vašeho podnikatelského prostředí.

naše cíle

  • kultivace podnikatelského prostředí v geomatice
  • hájení a prosazování podnikatelských zájmů svých členů a vytváření pro to nezbytné předpoklady v rámci spolku i mimo ni
  • podílení se na tvorbě zákonů a dalších legislativních opatření, která ovlivňují činnosti a podnikání v geomatice, vytváření podmínek v oblasti hospodářské politiky státu na podporu soukromého podnikání v geomatice tak, aby bylo dosaženo úrovně obvyklé v zemích Evropské unie
  • zachování konkurenčního prostředí, sledování vývoje cen na trhu v geomatice, dohlížení na etiku hospodářské soutěže a sledování kvality prací
  • prosazování zásad Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace (GeoInfoStrategie);
  • vytvoření katalogu prací
  • propagace oboru geodézie, kartografie, geografických informačních systémů a fotogrammetrie
  • vytvoření systému celoživotního vzdělávání a spolupráce osob podnikajících v geomatice
  • spolupráce s vysokými školami a vědeckými institucemi činnými v oblasti geomatiky
  • spolupráce s příbuznými profesními organizacemi v České republice i na mezinárodní úrovni