Prezident republiky podepsat novelu zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Prezident republiky v pátek 20. listopadu 2020 podepsal novelu zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Na ustanoveních této novely se řadou svých připomínek podíleli také členové pracovní skupiny PÚ APG. Díky našemu členství v HK ČR se tyto připomínky podařilo prosadit.
 
 
 
„Cílem novely zákona bylo přispět k efektivnímu řešení následků klimatických změn a k obnově ekologické stability krajiny prostřednictvím pozemkových úprav,“ uvedl Ing. Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu České republiky.
 
 
 
Více se dočtete zde.
 
 

APG jednala s vedením Státního pozemkového úřadu

Ing. Jaroslav Cibulka, výkonný ředitel APG a Ing. Lubor Pekarský, vedoucí PS PÚ spolu se zástupci APÚ a ČMKPÚ dnes jednali s vedením Státního pozemkového úřadu o závadách ve smluvní dokumentaci k pozemkovým úpravám.
Těší nás, že jsme dostali možnost předložit své připomínky, o nichž se bude dále jednat.

Změna termínu BIM DAY 2020

Z důvodu aktuální situace související s covid-19 se pořadatelé rozhodli přesunout výroční konferenci BIM DAY 2020 na nový termín, a to na 28. – 29. dubna 2021. Více info: https://www.bimday.cz/.

Jednání PS pro vzdělávání

Pracovní skupina pro vzdělávání se během léta věnovala několika projektům. Pod vedením Ing. Brauna (ČVUT) pracuje na vytvoření strategie výuky geomatiky. Dále pracuje na vytvoření dokumentu „Quo Vadis geomatik“ – memorandum ke společnému postupu vysokých škol a pro nalezení společného směru. PS připravila také první verzi „profesní knížky“, která je nyní v testovací fázi.

Skupina začíná sbírat materiály k celospolečenské debatě nad cenami zeměměřických prací a měl by vzniknout dokument, který vydá určitá doporučení a vysvětlující text. Hledá se metoda, jak oslovit s tímto tématem nejširší okruh odborné veřejnosti.

APG má oporu i ve vedení Hospodářské komory

Všichni APG podporování kandidáti se dostali do vedení Hospodářské komory ČR, a to i hlasem naší asociace.

Jedná se především o Vladimíra Dlouhého, Zdeňka Zajíčka a Michala Štefla. Podpora těchto kandidátů byla motivována jejich aktivní podporou projektů, na kterých se APG podílí. Jedná se především o DTM, DSŘ a BIM.

Těšíme se s nimi na další spolupráci i v těchto funkcích.

Spolupráce a vzájemná podpora s CAGI

Výkonný ředitel Ing. Jaroslav Cibulka se sešel s Ing. Karlem Janečkou, Ph.D., předsedou České asociace pro geoinformace.

Na setkání byly projednány společné zájmy a došlo k neformální dohodě o vzájemné podpoře a spolupráci v oblasti legislativy a vzdělávání.