Zveme vás na online setkání s vedením Asociace podnikatelů v geomatice

Dovolujeme si vás jménem Ing. Jaroslava Cibulky, výkonného ředitele pozvat na online setkání s vedením Asociace podnikatelů v geomatice.

Setkání se uskuteční v úterý 16. března 2021 od 16:00 do 17:30 hodin formou živého vysílání přes YouTube. Své dotazy budete mít možnost pokládat prostřednictvím chatu.

Více informací včetně programu naleznete zde.

Pro připojení k videokonferenci klikněte zde.

Svou účast na setkání, prosím, potvrďte registrací přes formulář nebo emailem na lenka.vaskova@apgeo.cz nejpozději do 10. března 2021. 

Těšíme se na setkání.

Výkonné vedení APG

Boj o charakter DTM

Kombinace opatření covid-19, laxnost některých úřadů a nejasnosti ohledně způsobu realizace vedou představenstvo APG k obavě, že pokud se nic zásadního nestane, skončí první etapa tvorby DTM ČR částečným neúspěchem a hrozí, že nebudou 3 miliardy Kč z Evropské unie do 30. 6. 2023 vyčerpány.

V tomto smyslu informoval předseda APG 18. ledna ministra Karla Havlíčka a žádal o pomoc v této záležitosti. Bohužel situaci komplikuje i rozdílný postoj ČÚZK od stanoviska Asociace krajů ČR. (V době odeslání toho zpravodaje již došlo ke kompromisu a metodika byla schválena).

APG během celé doby přípravy realizace DTM hledala kompromisní cesty, ale některé podmínky jsou pro nás nepodkročitelné. Kromě věcí, na kterých je shoda (využití existující ZPS, důležitost pořizování TI a DI) se jedná se především o:

  1. Možnost využití leteckých snímků, pixel 5 cm pro kontrolu existujícího polohopisu a dotvorbu ZPS
  2. ZPS musí být primárně minimálně v třetí třídě přesnosti, méně přesná data budou vedlejší.

APG v tomto ohledu musí být jednotná a společně prosazovat zájmy svých členů, které jsou samozřejmě v souladu se zájmy uživatelů DTM. Pokud můžete představenstvu nějakým způsobem pomoci, obracejte se na výkonného ředitele.

Připomínky APG k novému stavebnímu zákonu

Vzhledem k tomu, že nový stavební zákon bude z velké části prostřednictvím PN přepracován, rozhodlo se vedení APG předložit znovu své připomínky a uplatnit je prostřednictvím PN.

Připomínky APG k NSZ jsou předmětem komplexního pozměňovacího návrhu skupiny opozičních poslanců a zároveň připravujeme náš vlastní pozměňovací návrh, který předloží některý z koaličních poslanců

Představili jsme nové video o pozemkových úpravách

Začátkem roku jsme představili nové propagační video, které upozorňuje na problematiku pozemkových úprav.
Video jsme rozeslali všem našim partnerům, kterých se tato problematika dotýká – poslancům, se kterými dlouhodobě o pozemkových úpravách jednáme, zástupcům Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, SPÚ a na další partnerské a spolupracující organizace, stejně tak jako na vzdělávací a vědecké instituce.

Těší nás, že video vyvolalo velký zájem a připravujeme již i anglickou verzi.

Video je ke zhlédnutí na tomto odkaze. Za sdílení mezi vaše obchodní partnery děkujeme.

Vedení APG jednalo se zástupci ČKA a ČKAIT

Ing. Cibulka a Ing. Hrdlička na začátku ledna jednali s Ing. Janem Kaslem (ČKA) a Ing. Robertem Špalkem (ČKAIT) s cílem najít shodný názor na připravované připomínky, které chceme zapracovat do komplexního pozměňovacího návrhu k NSZ.

Uvědomujeme si, že je nezbytné, aby ČKAIT spolu s ČKA byly našimi partnery v této záležitosti a všechny navrhované formulace odsouhlasili.

Litovelská geodézie novým členem APG

Novým členem APG se 1. ledna 2021 stala společnost Litovelská geodézie s.r.o. zastoupena Ing. Pavlou Hamouzovou.

Společnost má 5 zaměstnanců, sídlí v Litovli a zabývá se geodetickými pracemi pro soukromníky, malé stavební firmy, zemědělce, tvorbou geometrických plánů, vytyčováním hranic vlastnických hranic pozemků, užívacích vztahů z LPIS. Zaměřuje podklady pro projekty, DSPS, vytyčuje stavby. Firma klade hlavně důraz na kvalitu a odbornost a zákazníkům poskytuje komplexní služby.

PF 2021

Vážení členové,

přestože byl rok 2020 poznamenaný koronavirovou krizí, věnovali jsme se řadě témat, z nichž většina zůstává i nadále aktuální. Z těch nejdůležitějších bych rád zmínil alespoň některé: předložili jsme připomínky k novému stavebnímu zákonu a stále usilujeme o jejich prosazení pozměňovacím návrhem, podařilo se nám prosadit připomínky do zákona o pozemkových úpravách a zákona o zeměměřictví, spolupracovali jsme na přípravě zákona o BIM. Stali jsme se připomínkovým místem k věcnému záměru zákona o NIPI. Svou účastí v různých pracovních skupinách jsme pokračovali na přípravě projektu DTM ČR a také se podíleli na rozvíjejícím se procesu digitalizace stavebního řízení.

Prohlubujeme partnerství s ČKA, se kterou máme společná témata v oblasti digitalizace, územního plánování a DTM. Po volbách do předsednictva ČKAIT se nám podařilo navázat spolupráci také s touto komorou. Usilujeme o podporu těchto významných partnerů naší snaze o prosazení zákonné komory zeměměřičů.

Těší mě, že se jako geomatici dostáváme do širokého povědomí a jsem přesvědčen, že se dokážeme prosadit mezi ostatními respektovanými obory. Děkuji vedoucím pracovních skupin a jejich aktivním členům za podporu, spolupráci a úsilí, které péči o geomatiku věnují.

Dovolte mi nyní popřát vám klidné vánoční svátky a v novém roce hodně zdraví, pohody a osobních i pracovních úspěchů.

Ing. Jaroslav Cibulka

APG se účastnila ISSS Digital 2020

S ohledem na situaci spojenou s covid-19 museli letos pořadatelé přesunout konferenci ISSS do online podoby.

Začátkem prosince se uskutečnilo setkání věnované tématu Digitalizace stavebního řízení a územního plánování. Této moderované diskuze se zúčastnili Martin Kupka (místopředseda výboru pro veřejnou správu a místní rozvoj, PS PČR), Stanislav Bogdanov (ředitel odboru národních a EU informačních systémů, MMR ČR), Zdeněk Zajíček (prezident ICT Unie) a Martin Hrdlička (předseda představenstva APG). 

Celý záznam můžete zhlédnout na YouTube.

Zároveň se můžete podívat na videoprezentaci APG na téma DTM – nový impuls digitalizace v podání Martina Hrdličky (předseda představenstva) a Jiřího Bradáče (člen představenstva a vedoucí PS GIS). 

Prezident republiky podepsat novelu zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Prezident republiky v pátek 20. listopadu 2020 podepsal novelu zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Na ustanoveních této novely se řadou svých připomínek podíleli také členové pracovní skupiny PÚ APG. Díky našemu členství v HK ČR se tyto připomínky podařilo prosadit.
 
 
 
„Cílem novely zákona bylo přispět k efektivnímu řešení následků klimatických změn a k obnově ekologické stability krajiny prostřednictvím pozemkových úprav,“ uvedl Ing. Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu České republiky.
 
 
 
Více se dočtete zde.