Plakety pro čestné členy

V posledních dnech jsme se setkali s našimi čestnými členy – Ing. Miroslavem Hrdličkou a Ing. Janem Fafejtou.

U této příležitosti jim Ing. Jaroslav Cibulka, výkonný ředitel předal plaketu za celoživotní přínos v oboru zeměměřictví.

pozemkové úpravy

Činnost SPÚ po ukončení nouzového režimu

Ing. Martin Vrba, ústřední ředitel SPÚ, informoval, že v pondělí 20. 4. 2020 je ukončen nouzový režim na SPÚ. V této souvislosti jsou platná následující opatření:
  • Vedení SPÚ odvolalo pozastavení činností související s nutností osobních aktivit účastníků řízení. Projednávání s vlastníky je povoleno, ovšem za dodržení předepsaných hygienických podmínek (viz příloha). Upozorňuji, že povolení těchto činností neznamená pro pobočky povinnost je všechna provádět. Zejména hromadné projednávání je třeba správně vyhodnotit, zda je provést a jakým způsobem (korespondenčně nebo osobním jednáním). Zároveň je vždy potřeba jednat v součinnosti s příslušnou obcí, zda je i tam možnost zajistit potřebné prostory, čas, hygienické podmínky, apod. Vyhodnocení provede vždy příslušná pobočka se zřetelem na nutná ochranná opatření.
  • Nadále jsou pozastavena všechna úvodní a závěrečná jednání.
  • Povolené jsou služební cesty pracovníků SPÚ.
  • Ve věci smluv o dílo (SoD) na pozemkové úpravy bude možné uzavřít dodatky ke SoD na posunutí termínů plnění, a to tak, že vždy bude třeba posoudit, s ohledem na rozpracovanost, zda postačí prodloužení termínu právě rozpracované části díla nebo zda bude třeba posunout termín plnění i v následujících etapách.
  • Je povoleno doručování poštovních zásilek, datových zpráv i zveřejňování na úředních deskách.
O případných dalších změnách v souvislosti s uvolňováním opatření budete informováni.  
sucho-v-krajine

Nejen my si uvědomujeme, že sucho je problém

V Asociaci podnikatelů v geomatice si uvědomujeme, že sucho v krajině je velký problém, který se týká nás všech. Společnost aktuálně žije jen nákazou koronavirem Covid-19, ale to neznamená, že se nebudeme snažit vyřešit i ty ostatní věci, které nás trápí.

Výstižný komentář Martina Fendrycha s názvem „Sucho už v dubnu. Vodu v krajině neumíme zadržet“ si můžete přečíst na webu Hospodářských novin.

O pozemkových úpravách jsme na podzim 2019 uspořádali velký seminář v Poslanecké sněmovně. Sucho bylo jedním z témat, které se zde také řešilo.

Memorandum o spolupráci s ČKA

V uplynulém období se uskutečnila celá řada jednání vedení APG a zástupců České komory architektů.

Obě strany se dohodly na podepsání Memoranda o spolupráci, jehož cílem je především hledat společná témata, východiska, cíle a stanoviska a tato prosazovat v legislativě, a to především v oblasti investiční výstavby. Jedním z cílů bude také podpora technického vzdělávání v ČR.

Obě strany se zavazují spolupracovat v oblastech územního plánování, tvorby krajiny, BIM a digitalizaci stavebního řízení.

Asociace podnikatelů v geomatice

Noví členové APG

Novými členy Asociace podnikatelů v geomatice se staly společnost Hanousek s.r.o., zastoupená jednatelem Ing. Davidem Dohnalem, a společnost AGROPLAN, spol. s r.o., zastoupená jednatelem panem Petrem Kubů.

Počet členů Asociace podnikatelů v geomatice stále roste.

Členství v APG má celou řadu výhod:
+ práce v pracovních skupinách
+ příležitost aktivně ovlivňovat dění
+ právní služby pro vaše podnikání
+ diskuse s kolegy v oboru
+ přístup k informacím
+ kooperace a společná realizace projektů

Členem APG se můžete stát také, moc rádi Vás přivítáme. V případě zájmu se prosím ozvěte výkonnému řediteli Ing. Jaroslavu Cibulkovi.

predseda-apg-martin-hrdlicka-a-ministryne-financi-alena-schillerova

Předseda APG jednal s ministryní financí

Ministryně financí Alena Schillerová zavítala na Českolipsko, kde navštívila několik lokalit.

Hlavní setkání se starostkou České Lípy Ing. Jitkou Volfovou se konalo v sídle Okresní hospodářské komory Česká Lípa ve Ville Hrdlička. Zde také proběhla diskuze představitelů samospráv a podnikatelské veřejnosti.

V rámci diskuze předseda APG Martin Hrdlička vyzdvihl možnosti katastru nemovitostí jako zdroje informací nejen pro veřejnou správu, ale rovněž pro výběr daní. Z historických důvodů však katastrální operát vykazuje určité nedostatky a jejich náprava si při současném naplánování vyžádá desítky let. Práce, a tím přínosy pro společnost, by šlo ovšem urychlit, pokud se do této oblasti bude investovat.

Předseda přislíbil zaslat paní ministryni základní informace a na ministerstvu by měla následovat schůzka v této záležitosti.