Asociace podnikatelů v geomatice

Konference o vysokých školách

Na konferenci „Absolventi vysokých škol v České republice – mezinárodní, národní a institucionální perspektiva“ budou ukázány výsledky šetření mezi absolventy vysokých škol v ČR v mezinárodní, národní a institucionální perspektivě.

Konferenci, která se bude konat 22. října v Praze, pořádá Centrum pro studium vysokého školství ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.