V asociaci máme čtyři pracovní skupiny, zabývající se nejdůležitějšími oblastmi zájmů.

Za činnost každé pracovní skupiny zodpovídá člen představenstva, který je specialistou na danou problematiku.

  • Vnější vztahy, vzdělávání, propagace
  • Geografické informační systémy
  • Inženýrská geodézie
  • Katastr nemovitostí, pozemkové úpravy

Zobrazit Pracovní skupiny