Spolupráce se školami

Asociace podnikatelů v geomatice sdružuje významné firmy, působící v oborech geodézie, katastru nemovitostí, inženýrské geodézie, pozemkových úprav, GIS a BIM.

Výhodou práce v geomatice je její neustávající potřeba ve společnosti — zákazníky geomatických firem jsou stavební firmy, realitní kanceláře, developerské společnosti, stavební úřady, pozemkové úřady.

Firmy nabízejí široké a stabilní uplatnění absolventů v řadě specializaci, včetně práce s moderními technologiemi jaké jsou laserové skenery, robotické totální stanice, bezpilotní letecké prostředky (drony), výkonná výpočetní technika, například pro zpracování mračen bodů nebo pro tvorbu 3D modelů terénu.

Obory, ve kterých se absolventi mohou realizovat

– geodézie
– katastr nemovitostí
– inženýrská geodézie
– pozemkové úpravy
– dálkový průzkum Země
– fotogrammetrie (pozemní i letecká)
– geografické informační systémy

Spolupráce se školami

Studenti mohou během svého studia být na stážích či brigádách ve firmách, aby si vyzkoušeli realitu. Firmy, sdružené v Asociaci podnikatelů v geomatice, působí po celém území České republiky, je tudíž jednoduché najít vhodné místo pro praxi.

Školám rovněž nabízíme možnost přednášek od profesionálů z praxe, studentské exkurze do firemních provozů nebo spolupráci na studentských projektech.

Kontakt

V případě vašeho zájmu o spolupráci kontaktujte prosím sekretariát.