Publikace

Seminář Budoucnost naší krajiny (30. 10. 2019)

RNDr. Petr Kubala (generální ředitel, Povodí Vltavy): Ochrana vod a pozemkové úpravy
Prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. (FAST, VUT Brno): Fakta o retenční schopnosti půdy
Ing. Olga Dočkalová (starostka obce Sudice): Obce a sucho
Ing. Otakar Šašek (předseda ZD Klapý): Staráme se o krajinu
Jiří Řezníček (starosta obce Tučín): Pozemkové úpravy v praxi
Mgr. Jaroslava Doubravová (ředitelka odboru, SPÚ): Pozemkové úpravy – současný stav a výhled
Ing. Martin Hrdlička (předseda APG, starosta obce Tetín): Správa obce a pozemková úprava