09-technologicke-forum-2019

Předseda APG přednášel na Technologickém fóru

V rámci 25. ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH se letos potřetí konalo Technologické fórum – jednodenní diskuzní setkání k aktuálním tématům ze stavebnictví. Letos byla konference věnována digitalizaci stavebnictví a stavebního práva.

Na konferenci rovněž vystoupil předseda APG Martin Hrdlička s referátem Garantovaná data – základ digitalizace, ve kterém představil činnost APG a důležitost geomatiky pro stavebnictví.

BIM Day 2019

Dne 8. října se v Praze uskutečnila konference BIM Day 2019, kterou každoročně pořádá Odborná rada pro BIM. APG na konferenci reprezentoval Jan Floriánek, vedoucí pracovní skupiny BIM, s přednáškou „BIM &Geomatika – na co se zapomíná“. Více informací naleznete na www.bimday.cz.

Asociace podnikatelů v geomatice

Pozvánka na workshop „BIM a stavební výrobky“

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci připravuje na podzim workshop, jehož hlavním tématem bude zpráva o aktuálním stavu přípravy zákona o stavebních výrobcích.

Hlavní témata workshopu jsou

 • Aktuální stav přípravy zákona o stavebních výrobcích
 • Výrobky v obou částech BIM – design i proces
 • Výrobky na evropské úrovni – CPE (Construction Product Europe)
 • BIM – CPR a určené normy v digitalizované podobě
 • Datový standard stavebnictví (DSS) – účel, architektura a stav přípravy
 • Využití datového standardu stavebnictví pro výrobky (CAD, knihovny, rozpočty, ERP)
 • Klasifikační systém ve vazbě na výrobky

Workshop se uskuteční 18. září 2019 v sídle Národního archivu (Archivní 4, Praha 4).
Svoji účast potvrďte do 6. září 2019 na adrese BIM@agentura-cas.cz

Kompletní pozvánku naleznete zde.

Pozvánka na „Měření, vizualizace a zpracování dat v BIM pro projektování a řízení staveb 2019“

Dovolujeme si vás pozvat na národní konferenci zaměřenou na „Měření, vizualizaci a zpracování dat v BIM pro projektování a řízení staveb“, která se uskuteční 25. – 26. 9. 2019 na ČVUT v Praze.

Konference se bude věnovat především digitalizaci stavebního řízení, novelizaci souvisejících zákonů a v neposlední řadě i DTM.

Veškeré informace o připravované konferenci naleznete zde.

Setkání pracovní skupiny pro inženýrskou geodézii

V květnu 2019 se uskutečnilo setkání pracovní skupiny pro inženýrskou geodézii, na kterém se probírala především problematika Digitální technické mapy ČR, novela stavebního zákona, BIM v pozemních a dopravních stavbám.

Vzhledem k objemu problematiky BIM v rámci této pracovní skupiny vznikla ještě samostatná skupina pro BIM, kterou vede Jan Floriánek (Hrdlička, spol s r.o.).

Pracovní skupina v čele s Jaroslavem Kociánem zároveň připravuje workshop pro Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Cílem tohoto workshopu je ukázat moderní metody geomatiky stavebním firmám.

Jedním z dlouhodobých cílů APG je začlenění profese geomatika do zákonných ustanovení. Proto se v průběhu června uskutečnila schůzka Jiřího Habrovce, vedoucího pracovní skupiny a Jaroslava Cibulky, výkonného ředitele, s právnickou kanceláří.

Předmětem tohoto setkání bylo především definování podmínek pro úspěšné zapracování požadavků asociace do připravovaného zákona. Na schůzce se zároveň otevřela témata budoucí spolupráce v dalších oblastech, kterými se APG zabývá.

bim-dopravni-infrastruktura-f

BIM pro stavby dopravní infrastruktury

Zasedání pracovní skupiny pro inženýrskou geodézii se zúčastnil Ivo Vykydal, ředitel odboru kanceláře ředitele SFDI, který představil plán digitalizace a zavádění BIM pro stavby dopravní infrastruktury.

Diskutován byl návrh předpisu pro informační modelování staveb pro infrastrukturní stavby – Datový standard – pro PDPS. Lukáš Kutil informoval, že návrh předpisu byl členy pracovní skupiny doplněn o tři zásadní věty v kapitole 10, týkající se geodetických podkladů pro přípravu informačních modelů staveb.

APG byla přizvána k projednání obdržených připomínek k pracovním návrhům technických předpisů a metodik pro standardizaci metody BIM pro stavby dopravní infrastruktury.

Připomínkované dokumenty jsou

 • Společné datové prostředí – (CDE – Common Data Environment)
 • Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro infrastrukturní stavby – Datový standard pro PDPS
 • Metodika BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC
 • Plán realizace BIM (BEP – BIM Execution Plan)
diskuzni-setkani-apg-bim-fm-geomatika

BIM – FM – geomatika

APG společně s Asociací pro rozvoj trhu s nemovitostmi uspořádala diskuzní setkání o metodě BIM (Building Information Modeling). Ukázali jsme developerům geomatiku a BIM. Setkání bylo katalyzátorem pro otevření vztahů tří zájmových skupin: BIM specialistů, facility manažerů a geomatiků. Facility management, který většina developerů každodenně využívá, je dobrým spojovacím můstkem pro propojení činností vlastníků budov a geomatiků. Na akci byl samozřejmě prostor pro navázání obchodních vztahů a společné rozvíjení potenciálu, který toto spojení BIM-FM-Geo má.

Po ukončení akce se asociaci sešla celá řada reakcí, které můžeme vyjádřit následujícími větami od jednoho z účastníků, který se ozval e-mailem: „Diskusní setkání se mi líbilo, akci hodnotím jako velmi přínosnou. Vyzdvihnul bych zejména pohled na BIM ze strany oborů geodézie a geoinformatiky, který dlouhodobě postrádáme. Většinou se na různých akcích, konferencích o tématu BIM hovoří z pohledu projektantů a architektů. Problematika je mnohem složitější a vyžaduje spolupráci všech profesí. Určitě uvítáme další podobné diskusní setkání na dané téma.“

Diskusní setkání Building Information Modeling (BIM) a jeho využití v praxi

Asociace podnikatelů v geomatice (APG) zve na ojedinělé setkání profesionálů v oblasti BIM, kteří srozumitelně a lidsky vysvětlí tematiku Building Information Modeling a jeho využití v praxi.

Registrace na setkání

7. listopadu 2018
Čas: 10:00 – 12:00

Místo konání
CAMP Praha
Vyšehradská 2075/51
128 00 Praha 2 – Nové Město,
Telefon: +420 770 141 547
Web: http://praha.camp/

Jaká jsou témata diskusního setkání? O čem se bude mluvit?

 • Teorie – co je BIM, jak funguje a převedení BIMu do praxe (zástupce Odborné rady pro BIM)
 • Jak na to – měření je základ, proč je důležité zaměřit přesná data a převést do správného formátu (zástupce Asociace podnikatelů v geomatice)
 • Konkrétní využití v praxi – pohled developera (zástupce společnosti Trigema) a facility managera (zástupce české pobočky mezinárodní asociace Facility Managementu IFMA)
 • Případová studie – administrativní budova Nekázanka 11 (architekt)

O této problematice budou diskutovat

 • Petr Vaněk, místopředseda představenstva czBIM, moderátor diskuze
 • Rudolf Vyhnálek, předseda představenstva czBIM
 • Petr Glos, člen APG
 • Ondřej Štrup, IFMA Fellow – senior konzultant a lektor FM Institute, s.r.o. a Hein Consulting, s.r.o.
 • Karel Branda, výkonný ředitel Trigema Building a.s.
 • Filip Hegner, architekt di5 architekti inženýři s.r.o.

Po krátkých přednáškách jednotlivých panelistů bude následovat prostor pro diskuzi a Vaše otázky. Na akci se registrujte ZDE.

Setkání pořádají Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a Asociace podnikatelů v geomatice.