prosazeni-pripominek-stavebni-zakon

Prosazení připomínek k novému stavebnímu zákonu

Od začátku roku 2020 se snažíme najít cesty, jak prosadit připomínky APG k novému stavebnímu zákonu, které jsme předložili na připomínková místa v prosinci loňského roku.

Na konec února jsme proto svolali jednání, které se konalo v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj a zúčastnili se jej Ing. Marcela Pavlová a Ing. Žanet Hadžić z MMR, Ing. arch. Jan Kasl z ČKA, Ing. Pavel Křeček z ČKAIT, Ing. Karel Večeře z ČÚZK a Ing. Martin Hrdlička a Ing. Jaroslav Cibulka za APG.

Na toto jednání navazujeme dalšími aktivitami, které mají podpořit naši snahu o prosazení předložených připomínek.

martin-hrdlicka-predseda-apg-ideova-konference-reforma-statu-2019

Předseda APG vystoupil na ideové konferenci ODS

Předseda APG Martin Hrdlička byl pozván na ideovou konferenci ODS s názvem Reforma státu, která se konala v sobotu 9. listopadu 2019 v Brně.

Hlavním tématem konference bylo téma digitalizace stavebního řízení. Předseda představil APG jako hlavního garanta realizace digitální DTM ČR a i dalších procesů v rámci digitalizace stavebnictví. Zdůraznil rovněž potřebu urychlit zahájení realizace tvorby DTM.

Martin Hrdlička, předseda APG

Předseda APG vystoupí na Technologickém fóru s referátem o garantovaných datech

Technologické fórum zahajuje 17. září 2019 již třicátý ročník veletrhu FOR ARCH na výstavišti v pražských Letňanech.

Na diskusním fóru vystoupí rovněž Martin Hrdlička, předseda Asociace podnikatelů v geomatice, s referátem nazvaným „Garantovaná data – základ digitalizace“.

Jednodenní neformální setkání zástupců investorů, developerů, projektantů, státní správy, samosprávy, akademické obce a vystavovatelů se uskuteční 17. září 2019 na výstavišti v Praze-Letňanech.

V přednáškové sekci si budete moci poslechnout referáty

  • Koncepce digitalizace stavebního řízení a územního plánování, Vendulka Zmeškalová, Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Digitální technická mapa pro podporu digitalizace stavebnictví a veřejné správy, Leoš Svoboda, czBIM
  • Digitalizace stavebního povolení a jeho možnosti, životní cyklus dat, Petr Matyáš, czBIM
  • Digitalizace a plánování města, Michal Postránecký, Co-Founder of Synopcity.com
  • Digitální model stavby pro přípravu, realizaci a provoz, Jaroslav Synek, Metrostav, FSv ČVUT v Praze
  • Garantovaná data – základ digitalizace, Martin Hrdlička, Asociace podnikatelů v geomatice
  • Technologické trendy a inteligentní budovy zítřka již dnes, Václav Švub, ABB

Web Technologického fóra

Asociace podnikatelů v geomatice

Digitalizace stavebního řízení – pracovní výbor

Představenstvo APG nominovalo zástupce do pracovních skupin Pracovního výboru pro digitalizaci stavebního řízení a územního plánování (pod Ministerstvem pro místní rozvoj).

V pracovní skupině pro legislativu bude Jiří Habrovec, ve skupině pro financování Martin Hrdlička a do skupiny pro architekturu se zapojí Jiří Bradáč.

Setkání s Českou komorou architektů

Předseda APG Martin Hrdlička navštívil Jana Kasla, nového předsedu České komory architektů. Jednání probíhalo v přátelské atmosféře a i v profesní shodě.

Hlavním společným záměrem je zjednodušení a zkvalitnění procesů v investiční výstavbě. Je zde celá řada výzev, jako je digitalizace stavebního řízení, BIM, digitální technická mapa, problematika smart cities a celá řada dalších.

Bez kvalitních, přesných a garantovaných geodat se tyto vize nikdy neuskuteční. Architekti potřebují na straně geodetů skutečné, sebevědomé a kvalitní partnery, kteří jim zajistí spolehlivé podklady.

Vedle digitalizace stavebního řízení je zde také téma územního plánování, kde tato problematika úzce souvisí s pozemkovými úpravami, územně analytickými podklady a GIS.

úvodní foto Alžběta Jungrová

Pozvánka na „Měření, vizualizace a zpracování dat v BIM pro projektování a řízení staveb 2019“

Dovolujeme si vás pozvat na národní konferenci zaměřenou na „Měření, vizualizaci a zpracování dat v BIM pro projektování a řízení staveb“, která se uskuteční 25. – 26. 9. 2019 na ČVUT v Praze.

Konference se bude věnovat především digitalizaci stavebního řízení, novelizaci souvisejících zákonů a v neposlední řadě i DTM.

Veškeré informace o připravované konferenci naleznete zde.