Digitální technická mapa ČR: Memorandum o spolupráci

Předseda APG Martin Hrdlička na konferenci E-government v Mikulově podepsal za naši asociaci memorandum o spolupráci na digitální technické mapě. K memorandu se připojily všechny významné organizace.

Digitální technická mapa České republiky má sloužit k systematické a jednotné správě geografických dat o umístění sítí elektronických komunikací a dalších infrastrukturních sítí (dále jen „technická infrastruktura“) včetně poskytování informací o technické infrastruktuře orgánům veřejné moci, vlastníkům nemovitostí, investorům a veřejnosti zejména pro územně plánovací činnost a územní a stavební řízení podle stavebního zákona a zajištění činnosti jednotného informačního místa podle zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

Martin Hrdlička, předseda APG, na konferenci E-government 2018
Martin Hrdlička, předseda APG, na konferenci E-government 2018
Martin Hrdlička, předseda APG, podepisuje memorandum o spolupráci na Digitální technické mapě ČR
Martin Hrdlička, předseda APG, podepisuje memorandum o spolupráci na Digitální technické mapě ČR