Seminář APG pro Svaz podnikatelů ve stavebnictví

APG uspořádala pro Svaz podnikatelů ve stavebnictví odborný seminář, na kterém Ing. Petr Pracný ze společnosti GEFOS a Ing. Zbyněk Kugler ze společnosti GRID představili možnosti současné geomatiky. Oba referáty se setkaly s velmi pozitivní odezvou všech přítomných včetně technického ředitele SPS Ing. Pavla Ševčíka.

První přednáška Petra Pracného byla zaměřena na možnosti řízení stavebních strojů s pomocí techniky značky Leica Geosystems. Bylo ukázáno, že při nasazení GNSS přijímačů a totálních stanic lze na stavbě dlouhodobě docilovat vysokých úspor v porovnání s „ručním“ řízením. Zmíněny byly všechny výhody, které 3D model a automatizace navádění stavebního stroje může stavebním firmám přinést.

V druhé přednášce Zbyněk Kugler vysvětlil vícenásobné příležitosti, které vznikají po sběru velkých objemů dat z mobilního laserového skenování. Při očekávané přesnosti 20 mm v poloze i výšce je sice čas na zpracování dat přibližně dvakrát vyšší oproti práci s daty z „běžných“ geodetických metod, na druhé straně je obrovskou výhodou nižší časový nárok na práci v terénu – mobilní mapování je časově 20x méně náročnější, navíc míra detailu a popis kompletního viditelného měřeného okolí na jeden výjezd se žádnou jinou metodou nedá datově nashromáždit.

seminář Geomatika pro stavebnictví

Geomatika pro stavebnictví. Seminář APG (nejen) pro členy Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Asociace podnikatelů v geomatice, připravila odborný seminář Geomatika pro stavebnictví. Akce je pořádána pod záštitou prezidenta SPS Ing. Jiřího Nouzy.

Seminář je věnovaný efektivnímu řízení stavebních strojů a moderním metodám hromadného sběru dat pro víceúčelové použití. S danými tématy účastníky seznámí specialisté Ing. Petr Pracný (GEFOS a.s.) a Ing. Zbyněk Kugler  (GRID, a.s.).

Akce se koná ve středu 2. října 2019 v Domě nadace ABF (Václavské nám. 833/31, Praha 1). Vzhledem k limitovanému počtu míst doporučujeme včasnou rezervaci. Svoji bezplatnou účast potvrďte na email lenka.vaskova@apgeo.cz.