primarky-hospodarska-komora-2020

Malé primárky v Hospodářské komoře

Začátkem března 2020 jsme se v sídle Hospodářské komory účastnili tzv. malých primárek, abychom podpořili našeho kandidáta Mgr. Zdeňka Zajíčka, prezidenta ICT unie, na post viceprezidenta HK ČR.

Mgr. Zajíček v malých primárkách zvítězil a bude se „ve velkých primárkách“ ucházet o post viceprezidenta HK ČR.

Připomínky k novele zákona o pozemkových úpravách

Začátkem října 2019 APG předložila Hospodářské komoře podnětné připomínky k novele zákona o pozemkových úpravách.

Následně se naši zástupci zúčastnili vypořádací porady, která se konala na Ministerstvu zemědělství, čímž byla završena několikaměsíční práce na tomto materiálu.

Rádi bychom tímto poděkovali členům pracovní skupiny pozemkové úpravy, kteří se podíleli na vytvoření pečlivě vypracovaných připomínek, především panu Ing. Tomáši Buchmaierovi a paní Ing. Vladimíře Vondráčkové, jejichž práci ocenila také Hospodářská komora.

Vypořádací porada k novele zákona o pozemkových úpravách

APG prostřednictvím Hospodářské komory ČR předložila obsáhlý soubor připomínek k zákonu o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

Vypořádací porady, která byla uspořádána v prostorách Ministerstva zemědělství dne 18. 10. 2019, se zúčastnil Ing. Tomáš Buchmaier a Ing. Vladimíra Vondráčková.