predseda-apg-martin-hrdlicka-a-ministryne-financi-alena-schillerova

Předseda APG jednal s ministryní financí

Ministryně financí Alena Schillerová zavítala na Českolipsko, kde navštívila několik lokalit.

Hlavní setkání se starostkou České Lípy Ing. Jitkou Volfovou se konalo v sídle Okresní hospodářské komory Česká Lípa ve Ville Hrdlička. Zde také proběhla diskuze představitelů samospráv a podnikatelské veřejnosti.

V rámci diskuze předseda APG Martin Hrdlička vyzdvihl možnosti katastru nemovitostí jako zdroje informací nejen pro veřejnou správu, ale rovněž pro výběr daní. Z historických důvodů však katastrální operát vykazuje určité nedostatky a jejich náprava si při současném naplánování vyžádá desítky let. Práce, a tím přínosy pro společnost, by šlo ovšem urychlit, pokud se do této oblasti bude investovat.

Předseda přislíbil zaslat paní ministryni základní informace a na ministerstvu by měla následovat schůzka v této záležitosti.

apg-setkani-geodetu-jihoceskeho-kraje 2019

Setkání geodetů, působících v Jihočeském kraji

APG ve spolupráci s Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj a ZKI v Českých Budějovicích uspořádala setkání geodetů, působících v Jihočeském kraji.

Jaroslav Cibulka (APG) a Jan Plavec (představenstvo APG, GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.) společně představili asociaci přítomným účastníkům, 55 soukromým geodetům a 35 zástupcům z resortu ČÚZK. V historii spolupráce místních soukromých geodetů a katastrálních úřadů to bylo již osmé setkání.

Setkání se pořádají většinou k nějakým příležitostem, například k novele katastrální vyhlášky, případně v intervalu dvou až tří let.

Všichni zúčastnění se jednoznačně shodli na přínosu takovýchto setkání.

Prezentace ze setkání geodetů najdete na webu APG.

Dopolední blok semináře

Odpolední blok semináře

apg-setkani-geodetu-jihoceskeho-kraje 2019 apg-setkani-geodetu-jihoceskeho-kraje 2019 apg-setkani-geodetu-jihoceskeho-kraje 2019