Martin Hrdlička, předseda APG

Předseda APG vystoupí na Technologickém fóru s referátem o garantovaných datech

Technologické fórum zahajuje 17. září 2019 již třicátý ročník veletrhu FOR ARCH na výstavišti v pražských Letňanech.

Na diskusním fóru vystoupí rovněž Martin Hrdlička, předseda Asociace podnikatelů v geomatice, s referátem nazvaným „Garantovaná data – základ digitalizace“.

Jednodenní neformální setkání zástupců investorů, developerů, projektantů, státní správy, samosprávy, akademické obce a vystavovatelů se uskuteční 17. září 2019 na výstavišti v Praze-Letňanech.

V přednáškové sekci si budete moci poslechnout referáty

  • Koncepce digitalizace stavebního řízení a územního plánování, Vendulka Zmeškalová, Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Digitální technická mapa pro podporu digitalizace stavebnictví a veřejné správy, Leoš Svoboda, czBIM
  • Digitalizace stavebního povolení a jeho možnosti, životní cyklus dat, Petr Matyáš, czBIM
  • Digitalizace a plánování města, Michal Postránecký, Co-Founder of Synopcity.com
  • Digitální model stavby pro přípravu, realizaci a provoz, Jaroslav Synek, Metrostav, FSv ČVUT v Praze
  • Garantovaná data – základ digitalizace, Martin Hrdlička, Asociace podnikatelů v geomatice
  • Technologické trendy a inteligentní budovy zítřka již dnes, Václav Švub, ABB

Web Technologického fóra

Setkání s Českou komorou architektů

Předseda APG Martin Hrdlička navštívil Jana Kasla, nového předsedu České komory architektů. Jednání probíhalo v přátelské atmosféře a i v profesní shodě.

Hlavním společným záměrem je zjednodušení a zkvalitnění procesů v investiční výstavbě. Je zde celá řada výzev, jako je digitalizace stavebního řízení, BIM, digitální technická mapa, problematika smart cities a celá řada dalších.

Bez kvalitních, přesných a garantovaných geodat se tyto vize nikdy neuskuteční. Architekti potřebují na straně geodetů skutečné, sebevědomé a kvalitní partnery, kteří jim zajistí spolehlivé podklady.

Vedle digitalizace stavebního řízení je zde také téma územního plánování, kde tato problematika úzce souvisí s pozemkovými úpravami, územně analytickými podklady a GIS.

úvodní foto Alžběta Jungrová

dohoda-spoluprace-spu-apg-podpis

Dohoda o spolupráci APG a SPÚ

Asociace podnikatelů v geomatice podepsala dohodu o spolupráci se Státním pozemkovým úřadem. Dohodu podepsali předseda APG Martin Hrdlička a Martin Vrba, pověřený prozatímním řízením úřadu.