predseda-apg-martin-hrdlicka-a-ministryne-financi-alena-schillerova

Předseda APG jednal s ministryní financí

Ministryně financí Alena Schillerová zavítala na Českolipsko, kde navštívila několik lokalit.

Hlavní setkání se starostkou České Lípy Ing. Jitkou Volfovou se konalo v sídle Okresní hospodářské komory Česká Lípa ve Ville Hrdlička. Zde také proběhla diskuze představitelů samospráv a podnikatelské veřejnosti.

V rámci diskuze předseda APG Martin Hrdlička vyzdvihl možnosti katastru nemovitostí jako zdroje informací nejen pro veřejnou správu, ale rovněž pro výběr daní. Z historických důvodů však katastrální operát vykazuje určité nedostatky a jejich náprava si při současném naplánování vyžádá desítky let. Práce, a tím přínosy pro společnost, by šlo ovšem urychlit, pokud se do této oblasti bude investovat.

Předseda přislíbil zaslat paní ministryni základní informace a na ministerstvu by měla následovat schůzka v této záležitosti.