PF 2019

Asociace podnikatelů v geomatice děkuje všem členům za dosavadní spolupráci a přeje úspěšný rok 2019.