Setkání geodetů ve Zlínském kraji

Na konci listopadu se ve Zlíně uskutečnil již 3. ročník Setkání zeměměřičů Zlínského kraje. Akce se zúčastnilo 47 geodetů převážně ze Zlínského kraje, ale pozvání přijali i hosté z dalších částí republiky.

Zaznělo celkem osm kvalitních příspěvků, APG byla mezi přednášejícími zastoupena Ing. Jiřím Bradáčem („Aktuálně DTM“) a Ing. Jaroslavem Cibulkou („Zprávy z dění APG“).

Prestiž celé akci dodala i osobní účast místopředsedy ČÚZK Ing. Karla Štencela a ředitele KÚ pro Zlínský kraj Ing. Štěpána Formana.

Velmi kladný ohlas všech přítomných na setkání potvrdil pořadatelům, že konání takovéto akce rozhodně má svůj smysl a udělají vše proto, aby Setkání zeměměřičů Zlínského kraje mělo i v roce 2020 své další pokračování.

apg-setkani-geodetu-zlinskeho-kraje-2018

Setkání zeměměřičů Zlínského kraje

Ve Zlíně se 7. prosince 2018 uskutečnilo setkání zeměměřičů, působících ve Zlínském kraji.

Organizační výbor ve složení Jiří Hodovský, Jan Pěčonka (HD GEO s.r.o.), Vladimír Soviš (geo cité + s.r.o.) a Jan Žáček (GEOTROP, spol. s r.o.) připravili zajímavá témata, představená erudovanými přednášejícími.

Cílem setkání bylo se vzdělat, setkat se s kolegy, navázat spolupráci a začít se pravidelněji setkávat s jedním nosným tématem.

  • Zahraniční zkušenosti zeměměřiče – Ing. Milan Talácko, PhD. (GeoTEL s.r.o.)
  • Ekonomie zeměměřických prací – Doc. Ing. Boris Popesko, PhD. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
  • Přesnost v inženýrské geodézii, praktický pohled – Doc. Ing. Bureš Jiří, PhD. (Vysoké učení technické v Brně
  • Geodeti a stavební proces z pohledu zadavatele, výstup geodat – Ing. Ondřej Kolaja (EUROVIA CS, a. s.)

Na setkání se rovněž přítomným představila Asociace podnikatelů v geomatice. Vizi asociaci představili její výkonný ředitel Ing. Jaroslav Cibulka a Ing. Vladimír Soviš ze společnosti geo cité + s.r.o., jenž je členem APG.