Tip na zprávu

Je důležité, aby aktivity Asociace podnikatelů v geomatice, které dělají členové jednotlivých pracovních skupin, byly vidět.

Odesláním formuláře nám pomůžete vytvářet povědomí o APG ve společnosti.

Ze získaných podkladů připravíme zprávy pro veřejnost, případně budeme informovat ostatní členy prostřednictvím interního newsletteru.

Pokud chcete, napište na sebe e-mailový kontakt.
Stačí i námět jednou větou nebo odkaz, který pracovní skupina pro propagaci dále rozpracuje. Zprávu budete mít možnost před publikováním zkontrolovat.