APGEO

Asociace podnikatelů v Geomatice

Asociace podnikatelů v geomatice (APG) je sdružení podnikatelských subjektů podnikajících v oboru geodézie, geoinformatiky a subjektů zabývajících se sběrem dat a pozemkovými úpravami.

Slovem „geomatika“ v názvu chce tato asociace prezentovat otevřenost pro všechny podnikatele a zaměstnavatele podnikající nejen v geodézii, ale i v jiných blízkých oborech jako jsou pozemkové úpravy a GIS. Byly učiněny přípravné kroky – stanovy, registrace v Hospodářské komoře ČR, konzultace na regionální úrovni a nyní začínáme přijímat nové členy.
Naše vize je zaměřena na vylepšení postavení podnikatelského sektoru v geomatice, mezi jinými obory

Stránky APG jsou ve výstavbě, avšak v aktualitách níže jsou ke stažení všechny potřebné informace a podklady.

Aktuality

12. února se uskutečnila valná hromada APG, kde bylo zvoleno představenstvo a dozorčí rada APG.
Složení orgánů APG
Aktuální seznam členů APG k 27. 2. 2018

Na valné hromadě APG dne 12. 2. 2018 bude volen statutární orgán APG - představenstvo a kontrolní orgán APG - dozorčí rada.
Kandidáti do představenstva APG
Kandidáti do dozorčí rady APG

1. valná hromada APG se uskuteční 12. února 2018
Pozvánka na valnou hromadu

Probíhá nábor nových členů a příprava na valnou hromadu APG.
Přihláška pro zájemce o členství v APG a pokyny k uhrazení členského poplatku

Na valné hromadě byly schváleny stanovy APG.
Stanovy APG schválené na valné hromadě 8.1.2018

8.1. 2018 se uskutečnila valná hromada ČKZ (KGK). Přítomní členové ČKZ
Zápis z valné hromady a listina přítomných

O nás

Pro myšlenku založit APG transformací Komory geodetů byl impulsem i prozatím neúspěšný pokus ustanovení Komory geodetů ze zákona. Myšlenka vzniku Komory geodetů ustanovené ze zákona se nesešla bohužel s dostatečnou podporou státní správy, přesto přesvědčení o užitečnosti a nutnosti podpory oboru geodézie nadále přetrvává.

Tato skutečnost dala podnět k vytvoření pracovní skupiny, která na základě České komory zeměměřičů usiluje o vznik uskupení, jenž bude silnější, bude hájit zájmy všech subjektů, podnikajících v oboru geomatiky a bude podporovat jejich společné zájmy. I proto jsme se stali členem Hospodářské komory ČR již dnes.

Geomatika jako obor se již delší dobu potýká s nedostatečnou prestiží v očích společnosti, což se negativně odráží i do ekonomiky celého oboru, do příjmů firem, ale i zaměstnanců, což má za následek nedostatek kvalitních odborníků a pracovníků, kteří v důsledku toho odcházejí do jiných oborů.
CHCEME TENTO STAV ZMĚNIT!

Cíle APG
Kontakt

Ing. Jaroslav Cibulka, výkonný ředitel

Kontakt: +420 603 240 535
info@apgeo.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s. č. účtu 476 755 863 / 0300