Dokumenty

Aktuální seznam členů asociace
Přihláška pro zájemce o kmenové členství
Přihláška pro zájemce o přidružené členství
Stanovy APG, schválené na valné hromadě 8. 1. 2018
Valná hromada 12. 2. 2018 - zápis
Valná hromada 12. 2. 2018 - listina přítomných
Zpráva o činnosti APG v roce 2018

Odborné dokumenty

Metodika prostorového určení interiéru a exteriéru budov (VÚGTK)