Asociace podnikatelů v geomatice

Komora zeměměřičů ze zákona

Představenstvo APG se rozhodlo obnovit myšlenku vzniku komory autorizovaných zeměměřičů. Předseda APG Martin Hrdlička jedná s představiteli celé řady institucí a hledá podporu pro tuto myšlenku. V každém případě využijeme ochoty ČÚZK, ČKAIT, MZE, SPS, ČKA o této věci jednat. Členy asociace budeme o průběhu aktivit informovat.