O nás

O NÁS

Asociace podnikatelů v geomatice hájí a prosazuje zájmy všech svých členů, kteří podnikají v oboru geomatiky. APG vznikla transformací Komory geodetů a kartografů.

Asociace je od začátku zahájení své činnosti členem Hospodářské komory ČR a spolupracuje také s dalšími organizacemi a profesními sdruženími.

naše Cíle

  • kultivace podnikatelského prostředí v geomatice
  • prosazování a hájení podnikatelských zájmů všech členů asociace
  • zachování konkurenčního prostředí, sledování vývoje cen na trhu v geomatice, dohlížení na etiku hospodářské soutěže a sledování kvality prací
  • dlouhodobá propagace všech oborů, které geomatika zahrnuje (geodézie, kartografie, fotogrammetrie, dálkový průzkum Země, geografické informační systémy, územní plánování, pozemkové úpravy, GNSS, BIM)
  • celoživotní vzdělávání a spolupráce osob, podnikajících v geomatice
  • spolupráce se školskou sférou – středními a vysokými školami, vědeckými institucemi činnými v oblasti geomatiky.

Představenstvo

Ing. Martin Hrdlička – předseda představenstva
Ing. Jaroslav Kocián – člen představenstva
Ing. Jiří Bradáč – člen představenstva
Ing. Jiří Habrovec – člen představenstva
Ing. Jan Plavec – člen představenstva

Dozorčí rada

Ing. Lubor Pekarský – předseda dozorčí rady
Ing. Jan Fafejta – člen dozorčí rady
Ing. Martin Nedoma – člen dozorčí rady

Pracovní skupiny

V asociaci pracují odborné pracovní skupiny, které se zabývají obory, které dohromady tvoří geomatiku.

Pracovní skupiny a jejich záběr mají své samostatné stránky.


Stát se členem