Plakety pro čestné členy

V posledních dnech jsme se setkali s našimi čestnými členy – Ing. Miroslavem Hrdličkou a Ing. Janem Fafejtou.

U této příležitosti jim Ing. Jaroslav Cibulka, výkonný ředitel předal plaketu za celoživotní přínos v oboru zeměměřictví.