Pracovní skupiny

Odborné pracovní skupiny řeší problematiku v celé řadě oborů. Geografické informační systémy, katastr nemovitostí, pozemkové úpravy, inženýrská geodézie. Nedílnou součástí činností asociace je také vzdělávání, rozvíjení vztahů s dalšími organizacemi, a propagace asociace.

Geografické informační systémy

Vedoucí skupiny: Ing. Jiří Bradáč (T-MAPY spol. s r.o.)

Náplň

 • Prosazování a realizace GeoInfoStrategie
 • Standardizace v oblasti prostorových dat
 • Podpora moderních trendů a inovačních aktivit v oboru
 • Open data
 • Spolupráce s vysokými školami s relevantními obory studia

Členové

Jonáš Častulík, HRDLIČKA spol. s r.o.

Tomáš Krejčí, HRDLIČKA spol. s r.o.

Ing. Karel Vondráček, GEOREAL spol. s r.o.

Ing. Jaroslava Kraftová, GIS-STAVINVEX a.s.

Ing. Pavel Petřík, GeoData s.r.o.

Ing. Jan Fafejta, GEODET, spol. s r.o.

Ing. Lukáš Veverka, Geodézie-Topos, a.s.

Inženýrská geodézie

Vedoucí skupiny: Ing. Jaroslav Kocián (GEFOS a.s.), Ing. Jiří Habrovec (GEODROM s.r.o.)

Náplň

 • Stavební zákon
 • Spolupráce s organizacemi SŽDC, ŘSD, správci technické infrastruktury, ICT unií, NAKIT
 • BIM – informační modelování staveb
 • Výkon zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb. §13 odst.1 písm. c)
 • Spolupráce s vysokými školami
 • Sledování moderních trendů v pořizování dat

Členové

Ing. Lukáš Kutil, Exact Control Systém a.s.

Ing. Jan Floriánek, Hrdlička spol. s r.o.

Ing. Martin Nedoma, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

Ing. Zbyněk Kugler, Certikační autorita katastrálních informací, s.r.o.

Ing. Zdeněk Štefka, GRID, a.s.

Ing. Milan Kocáb, MBA

Ing. Filip Rosa, GEOTOP ROSA s.r.o.

Ing. Stanislav Fischer, GKS – geodetická kancelář, s.r.o

Ing. Jaroslava Kraftová, GIS-STAVINVEX a.s.

Ing. Martin Krejčík, Geodézie-Topos, a.s.

Ing. David Šiler, GEO profi spol.s r.o.

Ing. Aleš Černý, Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Katastr nemovitostí, pozemkové úpravy

Katastr nemovitostí

Vedoucí skupiny: Ing. Jan Plavec (GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář, s.r.o.)
 

Náplň

 • Spolupráce s organizacemi v rezortu ČÚZK
 • Výkon zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. §13 odst.1 písm. a) a b)
 • Spolupráce s vysokými školami
 • Sledování moderních trendů v pořizování dat

Členové

Ing. Zdeněk Štefka, GRID, a.s.

Ing. Denisa Petříková, GKS – geodetická kancelář, s.r.o

Ing. Jan Pěčonka, HD GEO, s.r.o.

Ing. Aleš Novotný, GIS-STAVINVEX a.s.

Ing. Vladimír Soviš, geo cité + s.r.o.

Ing. Jana Nováková, Nováková Jana Ing.

Ing. Luděk Hlavatý, Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Ing. Daniel Ditrych, GEOŠRAFO, s.r.o.

Pozemkové úpravy

Vedoucí skupiny: Ing. Martin Malec (Geocart CZ a.s.)

Náplň

 • Podílení se na činnosti Meziresortní pracovní skupiny (ČÚZK, SPÚ, odborná veřejnost) k řešení problematiky obnovy katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav.
 • Podílení se na činnosti Koordinační skupiny pro pozemkové úpravy (SPÚ, odborná veřejnost).
 • V případě, že se Asociace PÚ stane členem APG, bude tato pracovní skupina totožná s Asociací PÚ
 • Propagace pozemkových úprav

Členové

Ing. Vladimíra Vondráčková, GEOREAL spol. s r.o.

Ing. Ivana Antoňů, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník

Ing. Jan Ryšavý. GEOS Litoměřice s.r.o.

Petr Liška. GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a proj. k.

Ing. Lubor Pekarský, allGEO, s.r.o.

Vnější vztahy, vzdělávání, propagace

Vnější vztahy

Vedoucí skupiny: Ing. Martin Hrdlička (Hrdlička spol. s r.o.)

Náplň

 • Hospodářská komora České republiky
 • Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Orgány veřejné moci
 • Spolupráce s příbuznými organizacemi (ČSGK, CLGE, CAGI, APÚ aj.)
 • Samosprávné celky
 • Zahraniční instituce

Členové

Ing. Martin Nedoma, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník

Ing. Jaroslava Kraftová, GIS-STAVINVEX a.s.

Vzdělávání

Vedoucí skupiny: Ing. Denisa Petříková (GKS – geodetická kancelář)

Náplň:

 • Odborné akce (semináře, konference, školení)
 • Celoživotní vzdělávání
 • Odborná způsobilost (předepsané odborné vzdělání, autorizace)
 • Firemní ekonomika

Členové:

Ing. Denisa Petříková, GKS – geodetická kancelář

doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.

Ing. Jan Fafejta, GEODET, spol. s r.o.

Ing. Jan Pěčonka, HD GEO, s.r.o.

Ing. Jan Staněk, Střední průmyslová škola zeměměřická

Propagace

Vedoucí skupiny: Ing. Jaroslav Cibulka

Náplň:

 • Prezentování asociace na akcích oboru
 • Vedeni agendy asociace
 • Webové stránky