Pracovní skupiny

Odborné pracovní skupiny řeší problematiku v celé řadě oborů geomatiky (inženýrská geodezie, katastr nemovitostí, geografické informační systémy,  pozemkové úpravy). Nedílnou součástí činností asociace je také vzdělávání, rozvíjení vztahů s dalšími organizacemi a propagace asociace.

Geografické informační systémy

Vedoucí skupiny: Ing. Jiří Bradáč (T-MAPY spol. s r.o.)

Náplň

 • Prosazování a realizace GeoInfoStrategie
 • Standardizace v oblasti prostorových dat
 • Podpora moderních trendů a inovačních aktivit v oboru
 • Open data
 • Spolupráce s vysokými školami s relevantními obory studia

Členové

Tomáš Krejčí, HRDLIČKA spol. s r.o.

Ing. Karel Vondráček, GEOREAL spol. s r.o.

Ing. Jaroslava Kraftová, GIS-STAVINVEX a.s.

Ing. Pavel Petřík, GeoData s.r.o.

Ing. Jan Fafejta, GEODET, spol. s r.o.

Ing. Ondřej Veverka, Geodézie-Topos, a.s.

Ing. Filip Kadeřábek, Asseco Central Europe, a.s.

Ing. Patrik Starčevský, TKP geo s.r.o.

Inženýrská geodézie, BIM

Inženýrská geodézie

Vedoucí skupiny: Ing. Jaroslav Kocián (GEFOS a.s.), Ing. Jiří Habrovec (GEODROM s.r.o.)

Náplň

 • Stavební zákon
 • Spolupráce s organizacemi SŽDC, ŘSD, správci technické infrastruktury, ICT unií, NAKIT
 • BIM – informační modelování staveb
 • Výkon zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb. §13 odst.1 písm. c)
 • Spolupráce s vysokými školami
 • Sledování moderních trendů v pořizování dat

Členové

Ing. Marek Přikryl, Ph.D., Exact Control Systém a.s.

Ing. Jan Floriánek, Hrdlička spol. s r.o.

Ing. Martin Nedoma, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

Ing. Zbyněk Kugler, Certikační autorita katastrálních informací, s.r.o.

Ing. Zdeněk Štefka, GRID, a.s.

Ing. Milan Kocáb, MBA, VÚGTK, v.v.i.

Ing. Filip Rosa, GEOTOP ROSA s.r.o.

Ing. Stanislav Fischer, GKS – geodetická kancelář, s.r.o

Ing. Jaroslava Kraftová, GIS-STAVINVEX a.s.

Ing. Martin Krejčík, Geodézie-Topos, a.s.

Ing. David Šiler, GEO profi spol.s r.o.

Ing. Aleš Černý, Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Ing. Ivan Tureček, TKP geo s.r.o.

BIM

Vedoucí skupiny: Ing. Jan Floriánek (Hrdlička spol. s r.o.)

Náplň

 • BIM – informační modelování staveb

Členové

Ing. Filip Kadeřábek, Asseco Central Europe, a.s.

Michal Kučera, GIS-STAVINVEX a.s.

Ing. Ondřej Veverka, Geodézie-Topos, a.s.

Ing. Robert Šinkner, MBA, TKP geo s.r.o.

Ing. Marek Přikryl, Ph.D., Exact Control Systém a.s.

Ing. Jiří Habrovec, GEODROM s.r.o.

Katastr nemovitostí, pozemkové úpravy

Katastr nemovitostí

Vedoucí skupiny: Ing. Jan Plavec (GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář, s.r.o.)
 

Náplň

 • Spolupráce s orgány rezortu ČÚZK
 • Výkon zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. §13 odst.1 písm. a) a b)
 • Spolupráce s vysokými školami
 • Sledování moderních trendů v pořizování dat

Členové

Ing. Zdeněk Štefka, GRID, a.s.

Ing. Denisa Petříková, GKS – geodetická kancelář, s.r.o

Ing. Jan Pěčonka, HD GEO, s.r.o.

Ing. Vladimír Soviš, geo cité + s.r.o.

Ing. Luděk Hlavatý, Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Ing. Daniel Ditrych, GEOŠRAFO, s.r.o.

Ing. Karel Zeiner, TKP geo s.r.o.

Pozemkové úpravy

Vedoucí skupiny: Ing. Lubor Pekarský (allGEO, s.r.o.)

Náplň

 • Propagace pozemkových úprav 
 • Spolupráce s SPÚ, ČUZK, APÚ, ČMKPÚ, VŠ a odbornou veřejností 
 • Připomínkování oborové legislativy a aktualizace metodiky pro provádění PÚ
 • Účast v Koordinační skupině pro pozemkové úpravy (SPÚ, odborná veřejnost) 
 • Účast v Meziresortní pracovní skupině k řešení problematiky obnovy katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav (ČUZK, SPÚ, odborná veřejnost) 

Členové

Ing. Vladimíra Vondráčková, GEOREAL spol. s r.o.

Ing. Ivana Antoňů, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

Ing. Hana Oulehlová, Geovap, spol. s r.o.

Ing. Tomáš Buchmaier, GB-geodézie spol. s r.o. 

Petr Liška, GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a proj. k.

Ing. Jan Szturc, Ph.D., Geocart CZ a.s. 

Ing. Pavel Svoboda, HRDLIČKA spol. s r.o.

Ing. Petr Mikeš, TKP geo s.r.o.

Ing. Aleš Černý, Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. 

Ing. Pavel Šilar, GEOŠRAFO, s.r.o. 

Ing. Petr Kubů, AGROPLAN, spol. s r.o. 

Vnější vztahy, vzdělávání, propagace

Vnější vztahy

Vedoucí skupiny: Ing. Martin Hrdlička (Hrdlička spol. s r.o.)

Náplň

 • Hospodářská komora České republiky
 • Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Orgány veřejné moci
 • Spolupráce s příbuznými organizacemi (ČSGK, CLGE, CAGI, APÚ aj.)
 • Samosprávné celky
 • Zahraniční instituce

Členové

Ing. Martin Nedoma, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník

Ing. Jaroslava Kraftová, GIS-STAVINVEX a.s.

Vzdělávání

Vedoucí skupiny: Ing. Denisa Petříková (GKS – geodetická kancelář), Ing. Jan Pěčonka (HD GEO, s.r.o.)

Náplň:

 • Odborné akce (semináře, konference, školení)
 • Celoživotní vzdělávání
 • Odborná způsobilost (předepsané odborné vzdělání, autorizace)
 • Firemní ekonomika

Členové:

doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.

Ing. Jan Fafejta, GEODET, spol. s r.o.

Ing. Jan Staněk, Střední průmyslová škola zeměměřická

doc. Ing. Václav Čada, CSc., FAV, Západočeská univerzita

Ing. Robert Šinkner, MBA, TKP geo s.r.o.

Ing. Jiří Drozda, VÚGTK, v.v.i.

Ing. Petr Jašek, Ph.D., Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

Ing. Jaroslav Braun, Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze 

Propagace

Vedoucí skupiny: Ing. Jaroslav Cibulka

Náplň:

 • Zodpovědnost za interní a externí komunikaci asociace 
 • Řídí jednotnou image asociace
 • Připravuje dopisy, projevy, propagační brožury a letáky 
 • Zodpovídá za formální i obsahovou stránku informačních materiálů
 • Spravuje webové stránky
 • Připravuje zpravodaj pro členy asociace
 • Kontaktuje zpravodajská média a nezávislé publicisty za účelem propagace činnosti asociace 
 • Zajišťuje fotodokumentaci všech akcí
 • Spravuje sociální sítě 
 • Zajišťuje výrobu audiovizuálních prezentací 
 • Pořádá přednášky, semináře, besedy a konference