Asociace podnikatelů v geomatice

Připomínky k zákonu o PÚ předloženy Hospodářské komoře

Pracovní skupina pro pozemkové úpravy shromáždila připomínky odborné veřejnosti zastoupené APG, APÚ a ČMKPÚ k novele ZPÚ a prostřednictvím výkonného ředitele APG Jaroslava Cibulky postoupila tyto připomínky Hospodářské komoře ČR.