prosazeni-pripominek-stavebni-zakon

Prosazení připomínek k novému stavebnímu zákonu

Od začátku roku 2020 se snažíme najít cesty, jak prosadit připomínky APG k novému stavebnímu zákonu, které jsme předložili na připomínková místa v prosinci loňského roku.

Na konec února jsme proto svolali jednání, které se konalo v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj a zúčastnili se jej Ing. Marcela Pavlová a Ing. Žanet Hadžić z MMR, Ing. arch. Jan Kasl z ČKA, Ing. Pavel Křeček z ČKAIT, Ing. Karel Večeře z ČÚZK a Ing. Martin Hrdlička a Ing. Jaroslav Cibulka za APG.

Na toto jednání navazujeme dalšími aktivitami, které mají podpořit naši snahu o prosazení předložených připomínek.