Tisková zpráva APG

Dne 13. 2. byla vydána oficiální tisková zpráva APG, která informuje o tom,  že se dne 12. února 2018 uskutečnila valná hromada Asociace podnikatelů v geomatice, která vznikla transformací z České komory zeměměřičů. Byly projednány upřesněné cíle asociace ve vazbě na jednotlivé pracovní skupiny a uskutečnila se volba nových orgánů APG. Asociace bude nadále pracovat v následujícím složení:

 

Představenstvo APG

Ing. Martin Hrdlička – předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kocián – člen představenstva

Ing. Jiří Bradáč – člen představenstva

Ing. Jiří Habrovec – člen představenstva

Ing. Jan Plavec – člen představenstva

 

Dozorčí rada APG

Ing. Martin Malec – předseda dozorčí rady

Ing. Lubor Pekarský – člen dozorčí rady

Ing. Jan Fafejta – člen dozorčí rady

 

Výkonný ředitel APG

Ing. Jaroslav Cibulka

 

Koncepce počítá se zapojením všech členů v pracovních skupinách, kterými jsou: Vnější vztahy, Geografické informační systémy, Pozemkové úpravy, Inženýrská geodézie a Katastr nemovitostí.

Přestože se členy stala většina významných subjektů podnikajících v oblasti geomatiky, nové vedení Asociace věří, že se jim společnou silou povede zapojit do práce i další firmy.