Zeměměřické činnosti v době nouzového stavu

Zde naleznete vyjádření ČÚZK k žádosti Ing. Martina Hrdličky, předsedy APG o udělení výjimky při provádění zeměměřických činností v době nouzového stavu.